Frisk & Fri

Frisk & Fri vänder sig till personer som är drabbade av ätstörningar samt anhöriga. Föreningen startade under namnet Anorexi/Bulimi-Kontakt.

Riksföreningen för Frisk & Fri startade 1983 i Stockholm och har idag lokalavdelningar över hela landet, bland annat i Göteborg.

Föreningens syfte är att sprida information om ätstörningar och genomföra aktiviteter för att:

  • stödja personer drabbade av ätstörningar och deras närstående
  • verka för bättre vård
  • arbeta förebyggande

På Sensus (Drottninggatan 30) i Göteborg välkomnar vi drabbade och närstående till öppna träffar varje månad. Vi erbjuder även:

  • stödgrupper på regelbunden basis
  • chatt- och telefonstöd
  • mentorer

Besök vår hemsida för mer information.