IBIS

Intresseföreningen Bipolär sjukdom, IBIS, är i första hand en patient- och anhörigförening som växte fram ur en samtals- och självhjälpsgrupp bestående av personer med diagnosen bipolär sjukdom.

IBIS bildades 2003 och är en demokratiskt uppbyggd ideell förening. Vi har ganska jämn fördelning vad gäller antalet medlemmar som har diagnosen och de som är anhöriga. Vi välkomnar också läkare, annan vårdpersonal och övriga intresserade som vill fördjupa sina kunskaper om bipolär sjukdom och byta erfarenheter med oss.

IBIS vill även påverka samhällets institutioner genom att visa på vilken typ av stöd som behövs för att vi med bipolär sjukdom ska kunna fungera som jämlika, ekonomiskt produktiva och socialt aktiva medborgare.

Besök vår hemsida för mer information.