Mind Göteborg

Minds verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Vi anser att vår viktigaste roll, som oberoende ideell förening, är att både vara en röst i samhällsdebatten och kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet.

Det här gör vi idag:

  • sprider kunskap om psykisk ohälsa och självmord. Vi anordnar bland annat seminarier, konferenser och utbildningar
  • stödjer människor som har tankar på självmord och närstående. Vi driver självmordslinjen (tel: 90101) mejl (mejlsvar(at)mind.se) och chatt mellan klockan 06 och 24 alla dagar i veckan
  • stödjer äldre som mår psykiskt dåligt. Vi driver Äldretelefonen, en stödtelefon för äldre som behöver någon att prata med
  • skapar forum där personer som mår dåligt kan stödja varandra. Vi driver Mind Forum, ett diskussionsforum på nätet där du kan prata om livet precis som det är

Besök vår hemsida för mer information.