RFHL

Riksförbundet för hjälp och stöd till läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) är en intressepolitisk organisation som bland annat har en lokalförening i Göteborg.

Vi erbjuder:

  • enskilda samtal
  • råd och stöd
  • öppet hus
  • föreläsning om läkemedelsberoende
  • ombudsverksamhet
  • NADA‐akupunktur
  • Stavgång

Besök vår hemsida för mer information.