SPES

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, vänder sig till dig som har mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

När någon i ens närhet tar sitt liv drabbas man av något av det värsta man kan råka ut för. I ett slag förändras livet för att aldrig mer bli detsamma igen. Det som förut varit ljus är mörker, och det som varit glädje är bara smärta och förtvivlan. Och ingen annan kan förstå hur ofantligt stor och krävande sorgen är.

Du känner kanske ingen annan som förlorat någon genom suicid, men i SPES är vi många. Vi kan hjälpa varandra.

Det är viktigt att få prata med andra som vet hur det känns, vilket har hjälpt många av oss att förstå sorgen och dess olika faser. Det spelar ingen roll om du drabbades nyligen eller för 15 år sedan; även om man obegripligt nog lär sig leva med sorgen försvinner den aldrig. Och man kommer alltid behöva tala med någon om sin förlust.

Telefonjour: 020-18 18 00. Du kan ringa oss varje dag mellan 19.00 och 22.00.
Samtliga du talar med i SPES telefonjour har tystnadsplikt.

Besök vår hemsida för mer information.