Hjärnkoll

Hjärnkoll i Västra Götaland arbetar för att öka öppenhet och kunskap samt minska stigma kring psykisk ohälsa. Visionen är att alla ska ha lika rättigheter oavsett psykiska olikheter. 

Om Hjärnkoll

Hjärnkoll startade 2009 som en attitydkampanj på uppdrag av regeringen. Med 15 regionala föreningar runt om i landet är Hjärnkoll idag rikstäckande.  

Hjärnkollsambassadörer

Kärnan i Hjärnkoll är utbildade och certifierade ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen för egen del eller som anhörig. Hjärnkollsambassadörerna föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och hur deras återhämtningsresa har sett ut.

Innehållet i Hjärnkollsambassadörernas föreläsningar varierar. Några exempel är:

  • Hur det är att leva med olika diagnoser, till exempel depression, bipolär sjukdom, ADHD och autismspektrumdiagnos.
  • Hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa.
  • Hur migration kan påverka den psykisk hälsan.
  • Hur det är att vara en transperson och leva med psykisk ohälsa.