Peer Support

Peer Support är en yrkesroll inom hälso- och sjukvård och socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning.

Vad gör en peer supporter?

Peer supporterns arbetsuppgifter varierar. Några exempel är att:

  • Ha stödjande samtal med brukare/patienter.
  • Anordna och leda återhämtningsinriktade aktiviteter och studiecirklar med mera.
  • Motivera brukare att återuppta eller utveckla sociala kontakter och fritidsaktiviteter.
  • Informera om resurser som vården, kommunen och brukarrörelsen erbjuder.

Peer supportern ingår i arbetslaget och är en kollega jämte andra arbetsroller inom exempelvis psykiatrisk öppen- och slutenvård, socialpsykiatrisk verksamhet eller arbetsmarknadsinsatser.

Effekter av Peer Support

Internationell forskning visar bland annat på kortare och färre vårdtider för patienter som ett resultat av Peer Support, minskad självstigma samt att brukare/patienter får större tro på sig själva och på möjligheten att genomföra förändringar i sina liv.

Internationella erfarenheter visar även att Peer Support har en kulturförändrande effekt. När en en eller flera peer supportrar arbetar inom en verksamhet påverkar det de anställdas attityder till patienterna/brukarna på ett positivt sätt. Det påverkar även arbetslaget som helhet att våga prata mer öppet om egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Även i en svensk kontext har Peer Support visat på positiva effekter. Några av dem finns samlade i rapporter här.