Vanliga frågor om Peer Support

När startar nästa Peer Support-utbildning?
Utbildningen arrangeras när det finns en efterfrågan från kommun/region på nya anställningar av peer supportrar. När en ny utbildning planeras lägger vi ut informationen på vår hemsida och Facebook-sida. Gå in och kika på dessa med jämna mellanrum så missar du ingen information.

Hur ser anställningarna ut?
Att arbeta som peer supporter är ingen arbetsmarknadsåtgärd. Det är ett lönearbete på hel- eller deltid. Du blir anställd av kommun eller region och behöver kunna arbeta minst 50%. Detta för att kunna bli en del av det ordinarie arbetslaget.

Vad krävs för att kunna arbeta som en peer supporter?
En peer supporter:

  • Har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
  • Har erfarenhet av psykiatrisk vård eller socialpsykiatriska inatser.
  • Är tillräckligt återhämtad från sin egen ohälsa för att kunna fungera som ett tryggt stöd för brukare/patienter.
  • Ska kunna dela med sig av sina egna erfarenheter med andra, i syfte att minska självstigma.