Studiecirkel

I en studiecirkel träffas personer i grupp för att dela erfarenheter och lära av varandra utifrån ett specifikt ämne och en samtalsmetod. Studiecirkeln leds av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Fyra studiecirklar

NSPH Västra Götaland och Göteborg tillhandahåller fyra studiecirklar:

  • Din egenmakt handlar om hur man kan påverka sitt eget liv och vardag, hitta styrka och sätt att gå vidare i livet.
  • Din egen berättelse handlar om hur man kan formulera och använda sig av sin egen berättelse som ett verktyg för att stärka sin självbild.
  • Din rätt handlar om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa.
  • Med starkare röst handlar om hur man kan förberedas för en aktiv roll som representant i olika sammanhang.
Varför studiecirkel?

För personer med psykisk ohälsa kan det göra stor skillnad att träffa andra som befinner sig i en liknande situation som en själv. Studiecirklar kan vara en sådan mötesplats. Att de leds av en egenerfaren studiecirkelledare kan skapa ett öppet och förtroendefullt samtalsklimat, vilket stärker hoppet om möjlig förändring.