Nationell slutkonferens för det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+

26 oktober, 2022

Den 11 november bjuder Hjärnkoll in till den semidigitala konferens Äldre män pratar inte om livet.

Under konferensen får du ta del av resultat, reflektioner och lärdomar från det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+. Forskare, samtalsledare och andra medverkande i projektet delar med sig av sina perspektiv, kunskaper och erfarenheter från projektet.

Konferensen vänder sig till medarbetare och beslutsfattare inom vård och äldreomsorg, civilsamhällsorganisationer och andra som arbetar med äldrefrågor.

Program

09.00 – 11.30 – Förmiddag

Anders Palmgren, moderator, välkomnar och presenterar dagen. Anders är mångårig journalist, mediaprofil, författare och sjuksköterska. Driver podden 25% tillsammans med professor Ingmar Skoog.

Linda Hamnes, avdelningschef för äldreförvaltningen i Stockholms stad. Att lyfta och sätta ljuset på en målgrupp som lätt glöms bort. Linda har länge arbetat för att lyfta psykisk hälsa och ohälsa i kommunal verksamhet, och kopplar ihop detta med engagemanget i detta projekt och pratar om vikten att prata om svåra samtalsämnen och grupper som lätt glöms bort.

Marie Milling, Projektledare Hjärnkoll. Vill äldre män inte prata om livet?

Margda Waern, överläkare i psykiatri på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och professor i suicidologi vid Göteborgs Universitet. I presentationen Den suicidala processen hos äldre berättar Margda om både kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat.

Anna Gustafsson, forskare och socialantropolog arbetar på Stockholms universitet och Äldrecentrum. I presentationen En värld som inte funnits tidigare: Deltagarnas erfarenheter från samtalsgrupperna berättar Anna om sin intervjustudie med 15 män som deltagit i samtalsgrupper. Om olika återkommande teman, positiva effekter och utmaningar.

11.30 – 13.30 – Lunch

13.30 – 16.30 – Eftermiddag

Richard Hamrin, operasångare, fick sitt större genombrott med enmansföreställningen Klaus Nomi – en utomjordings hjärta vid Kungliga Operan i Stockholm. Står för dagens musikaliska inslag.

Ida Goliath är docent och utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och adjungerad lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. I presentationen Suicidpreventiv samverkan lyfter Ida aspekter av att leda samverkan i en ny kontext och diskuterar faktorer som påverkar framgångsrik samverkan.

Magnus Werner arbetar som social företagare med brukarinflytande, återhämtning från psykisk ohälsa, bemötandefrågor och suicidprevention. Magnus är kroniskt latent suicidal och har levt med psykisk ohälsa och suicidalitet i 45 år men lever trots detta ett liv i  välbefinnande

Panelsamtal med medverkande i projektet om hur man gjort för att nå de äldre männen och om hur samtalsgrupperna har fungerat ur deras perspektiv

Medverkande samtalsledare berättar om sina erfarenheter och upplevelser från projektet.

Dagen avslutas av Hjärnkolls styrelseordförande Conny Allaskog

Du hittar mer information och länk till anmälan här.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer