Nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support: erfarenhetsutbyte med fokus på utbildning

NSPH ingår i ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt kring Peer Support. Förra veckan träffades representanter från Sverige, Litauen, Norge och Island i Trondheim, Norge, för att utbyta erfarenheter kring Peer Support.

Temat för träffen var ”co-teaching with peer support workers” samt att göra en gemensam ansökan om medel för att stötta varandras fortsatta arbete med Peer Support utifrån ländernas förutsättningar och behov. NSPH representerades av Sonny Wåhlstedt, Johanna Jaring och Sara Svensson, samtliga medarbetare på NSPH Västra Götaland.

Erfarenheter från medverkande länder

Litauen:

  • Litauen delade med sig av hur kriget i Ukraina påverkar opinionsarbetet med att skapa intresse för ett kvalitativt och brukarstyrt antistigma-arbete och implementering av återhämtningsfrämjande aktiviteter, till exempel Peer Support. Det finns ett intresse, men det är viktigt att det görs med rätt fokus och på ett hållbart sätt. Det är därför av betydelse för dem att dela erfarenheter med länder som kommit längre i arbetet och se exempel på vilka förutsättningar som är viktiga för att det ska bli bra.
  • I Litauen finns idag ingen Peer Support-utbildning, men brukarföreningen som fanns representerad på nätverksträffen vill gärna starta en. De har besökt Island och deltagit i deras utbildning (som dock inte är brukarstyrd). De hoppas kunna starta en implementeringspilot med tre peer supportrar på sjukhuset i Vilnius, med stöd av hälsoministeriet.

Island

  • Island vill ha stöd i att skapa intresse och information kring Peer Support för spridning till myndigheter, samt vilka förutsättningar som skapar långsiktighet och en metodtrogenhet.

Sverige

  • Sverige har sju regioner som implementerar Peer Support. Peer Support finns också inom Stockholms Stad och Göteborgs Stad.
  • I Göteborg pågår just nu en Peer Support-utbildning.
  • Inom ”co-teaching” har till exempel en peer supporter i Kungälv hållit i utbildningar i metoden Delat Beslutsfattande för personal.

Norge

  • Norge har sedan tidigare 300-400 peer supportrar anställda inom psykiatri och socialpsykiatri. KBT-fagskole i Trondheim utbildar peer supportar i hela landet i en hybrid-utbildning.
  • I Norge syns ett ökat intresse för Peer Support och de har därför startat ett regionalt center i Syd med en facilitator för Peer Support-utbildningen. Förhoppningen är att starta ett center till i Väst och ett i Norr.
  • Tre projekt kopplade till Peer Support-utbildning har dragit igång, däribland ett projekt med mål att inkludera egenerfaren kunskap i undervisning på universitets- och högskoleutbildningar inom det sociala området.
  • I Norge satsas det stort på FACT (Flexible Assertive Community Treatment) för barn och unga. Nästan alla FACT-teamen i Norge har en peer supporter. Den yngsta är 19 år och den äldsta är 38 år.

Under träffen berättade även deltagarna om sina erfarenheter av hybrid-utbildning samt hur rekryteringsprocesserna ser ut i respektive land. Träffen rundades av med en dialog om att ta fram en gemensam strategi för att kunna hjälpas åt med utvecklingen av Peer Support i respektive land.

Det blev två givande dagar i Trondheim!