NSPH Västra Götaland medverkar på konferensen ”Vem bestämmer? – Brukarnas delaktighet i praktiken”

Den 21 september anordnar Göteborgsregionen en heldagskonferens om brukarmedverkan, med fokus på området psykisk hälsa. En av programpunkterna för dagen står NSPH Västra Götalands Filippa Gagnér Jenneteg och Johanna Jaring för.

Syftet med konferensen är att ge kunskap både om varför man som professionell bör utveckla strategier för brukarmedverkan och hur man omsätter teori till praktik. Vad innebär egentligen brukarmedverkan och hur skapar vi det i våra verksamheter? Och varför är det viktigt att brukarna medverkar?

Filippa och Johanna kommer att berättar om vår handbok i brukarinflytande. Andra medverkande är bland annat Hjärnkoll, personal och brukare från Aktivitetshuset Gläntan i Alingsås och två utvecklingsledare från Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet. Hela programmet med mer information om varje programpunkt finns på Göteborgsregionens hemsida.

Målgrupp för dagen är chefer och medarbetare som är verksamma inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

NÄR? 21 september kl. 08.45–15.15
VAR? Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36 i Göteborg

Det kostar inget att delta, men du måste anmäla dig senast den 21 augusti. Det gör du via den här länken.