NSPH Västra Götaland medverkar på konferensen ”Vem bestämmer? – Brukarnas delaktighet i praktiken”

14 juni, 2023

Den 21 september anordnar Göteborgsregionen en heldagskonferens om brukarmedverkan, med fokus på området psykisk hälsa. En av programpunkterna för dagen står NSPH Västra Götalands Filippa Gagnér Jenneteg och Johanna Jaring för.

Syftet med konferensen är att ge kunskap både om varför man som professionell bör utveckla strategier för brukarmedverkan och hur man omsätter teori till praktik. Vad innebär egentligen brukarmedverkan och hur skapar vi det i våra verksamheter? Och varför är det viktigt att brukarna medverkar?

Filippa och Johanna kommer att berättar om vår handbok i brukarinflytande. Andra medverkande är bland annat Hjärnkoll, personal och brukare från Aktivitetshuset Gläntan i Alingsås och två utvecklingsledare från Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet. Hela programmet med mer information om varje programpunkt finns på Göteborgsregionens hemsida.

Målgrupp för dagen är chefer och medarbetare som är verksamma inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

NÄR? 21 september kl. 08.45–15.15
VAR? Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36 i Göteborg

Det kostar inget att delta, men du måste anmäla dig senast den 21 augusti. Det gör du via den här länken.

Kategorier Okategoriserade

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer