NSPH Västra Götaland och Göteborg i Vårt Göteborg

13 oktober, 2022

Agneta Persson och Jenny Ahto–Larsson från NSPH Västra Götaland och Göteborg intervjuas i Vårt Göteborg i samband med Åldersvänliga Göteborgs kampanj Våga prata.

Just nu pågår kampanjen Våga prata med anledning av Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Under en vecka finns medarbetare från NSPH och Hjärnkoll på plats vid bänkarna för att prata om rättigheter och möjligheter att söka hjälp och stöd.

Agneta Persson menar att kampanjens uppmaning – Våga prata – kan göra stor skillnad, både för dig själv och för den du pratar med.

– Att våga prata med någon kan vara första steget till att må bättre och till och det kan till och med rädda liv, säger hon.

Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Forskning visar att en av fyra i Sverige drabbas av psykisk ohälsa och tre av fyra berörs av psykisk ohälsa, det vill säga har en närstående som är drabbad.

Pratbänkarna och kampanjen Våga prata vänder sig framför allt till äldre. Jenny Ahto–Larsson från NSPH berättar att äldre är en ofta bortglömd och förbisedd grupp när det kommer till psykisk ohälsa. Samtidigt som många är drabbade.

– Det finns till exempel studier som visar att våld i nära relationer är utbrett i den här gruppen. Även ensamhet och samsjuklighet, som i sin tur kan leda till självmedicinering.

Detta är ett utdrag från artikeln. Läs artikeln i sin helhet här.

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer