NSPH Västra Götaland och Göteborg i Vårt Göteborg

13 oktober, 2022

Agneta Persson och Jenny Ahto–Larsson från NSPH Västra Götaland och Göteborg intervjuas i Vårt Göteborg i samband med Åldersvänliga Göteborgs kampanj Våga prata.

Just nu pågår kampanjen Våga prata med anledning av Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Under en vecka finns medarbetare från NSPH och Hjärnkoll på plats vid bänkarna för att prata om rättigheter och möjligheter att söka hjälp och stöd.

Agneta Persson menar att kampanjens uppmaning – Våga prata – kan göra stor skillnad, både för dig själv och för den du pratar med.

– Att våga prata med någon kan vara första steget till att må bättre och till och det kan till och med rädda liv, säger hon.

Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Forskning visar att en av fyra i Sverige drabbas av psykisk ohälsa och tre av fyra berörs av psykisk ohälsa, det vill säga har en närstående som är drabbad.

Pratbänkarna och kampanjen Våga prata vänder sig framför allt till äldre. Jenny Ahto–Larsson från NSPH berättar att äldre är en ofta bortglömd och förbisedd grupp när det kommer till psykisk ohälsa. Samtidigt som många är drabbade.

– Det finns till exempel studier som visar att våld i nära relationer är utbrett i den här gruppen. Även ensamhet och samsjuklighet, som i sin tur kan leda till självmedicinering.

Detta är ett utdrag från artikeln. Läs artikeln i sin helhet här.

Första advent: vad gömmer sig bakom lucka ett?

27 november, 2022
Vi önskar dig en härlig första advent! I år får du ta del av korta filmklipp varje advent. Varsågod att öppna den första luckan. https://www.youtube.com/watch?v=VJXHmN_l0k0&list=PLvKQ-I5BDkio0ePN9wxwHVJ49JqmroDMF ...
Läs mer

Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

23 november, 2022
Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support. Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan til ...
Läs mer

NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

18 november, 2022
Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro. Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Br ...
Läs mer