NSPH Västra Götaland och Göteborg i Vårt Göteborg

Agneta Persson och Jenny Ahto–Larsson från NSPH Västra Götaland och Göteborg intervjuas i Vårt Göteborg i samband med Åldersvänliga Göteborgs kampanj Våga prata.

Just nu pågår kampanjen Våga prata med anledning av Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Under en vecka finns medarbetare från NSPH och Hjärnkoll på plats vid bänkarna för att prata om rättigheter och möjligheter att söka hjälp och stöd.

Agneta Persson menar att kampanjens uppmaning – Våga prata – kan göra stor skillnad, både för dig själv och för den du pratar med.

– Att våga prata med någon kan vara första steget till att må bättre och till och det kan till och med rädda liv, säger hon.

Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Forskning visar att en av fyra i Sverige drabbas av psykisk ohälsa och tre av fyra berörs av psykisk ohälsa, det vill säga har en närstående som är drabbad.

Pratbänkarna och kampanjen Våga prata vänder sig framför allt till äldre. Jenny Ahto–Larsson från NSPH berättar att äldre är en ofta bortglömd och förbisedd grupp när det kommer till psykisk ohälsa. Samtidigt som många är drabbade.

– Det finns till exempel studier som visar att våld i nära relationer är utbrett i den här gruppen. Även ensamhet och samsjuklighet, som i sin tur kan leda till självmedicinering.

Detta är ett utdrag från artikeln. Läs artikeln i sin helhet här.