NSPH Västra Götaland och Göteborg medverkar i rapport från Socialutskottet

25 maj, 2022

NSPH Västra Götaland och Göteborg medverkar i rapporten Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård – en utvärdering.

Riksdagen publicerade nyligen rapporten Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård – en utvärdering. Rapporten baseras på Socialutskottets uppföljning av 2017 års lagändringar om obligatoriska hälsoundersökningar för barn och unga i samhällsvård samt om lagstadgade överenskommelser mellan kommuner och regioner gällande samverkan. Syftet med uppföljningen var att följa upp och analysera hur den nya lagen och bestämmelserna har tillämpats och fungerar.

Resultatet från uppföljningen visar att erbjudande om hälsoundersökningar skiljer sig åt beroende på var i landet barnet eller den unga personen placeras och på vilka bestämmelser placeringen stöder sig på. Ett annat problem är att den psykiska hälsan undersöks i väsentligt mindre utsträckning än den somatiska.

Vidare visar resultatet att arbetet med att ta fram överenskommelser har bidragit till ett större fokus på placerade barns hälsa och bidragit till att samverkan mellan kommuner och regioner har kommit till stånd. Denna samverkan sker dock framför allt på en övergripande strategisk nivå och samverkansproblem kvarstår mellan professionerna som har direkt kontakt med barnet eller den unga personen. Utöver detta är brukarinflytande och samverkan med Sis, som lagstiftaren uttryckligen pekat på som viktigt, också lågt.

I frågan om brukarinflytande så lyfts Västra Götaland fram som ett gott exempel. En representant från NSPH Västra Götaland och Göteborg har varit adjungerad till samtliga möten när överenskommelsen togs fram i Västra Götaland. I rapporten lyfter hon fram vikten av att hälso- och sjukvården tar sig tid och gör ett ordentligt grundarbete med barnet eller den unge och att man också gör det i tid, innan barnets situation förvärras. Hon lyfter även fram vikten av att göra arbetet mer individanpassat och inte ”tala över huvudet på barnet”. Resultatet av NSPH Västra Götaland och Göteborgs medverkan i överenskommelsearbetet har bland annat lett till att man i länet blivit bättre på att snabbare få hjälp på plats, menar hon, och nämner t.ex. mobila team och akutteam.

Läs rapporten i sin helhet här.

Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023
Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar! Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig ...
Läs mer

Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023
Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen? Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp ...
Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2022
Vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg vill önska dig en god och fridfull jul och ett gott nytt år! Vi på kansliet är lediga i mellandagarna men vi ses igen i januari! Vi vill också påminna om att julen tyvärr inte är en fridfull tid för alla. För de som mår dåligt, är sjuka oc ...
Läs mer