NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

18 november, 2022

Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro.

Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Bräcke diakoni Göteborg. Under föreläsningen med titeln Rätten till ett tryggt liv för alla: Förutsättningar och vägar framåt fokuserade Anna-Karin och Agneta på myter om psykisk ohälsa och konsekvenserna av sådana myter. Anna diskuterade olika fall där personer inte fått sin rätt till hälsa och trygghet tillgodosedd.

– Det är viktigt att slå hål på myterna om psykisk ohälsa för att stigma och fördomar inte ska bryta ner människor och leda till självstigma. Självstigma kan begränsa människor och göra att de inte kan blomma ut i sin fulla potential. Fördomar och myter kan också skapa murar och göra att människor inte släpps in i samhället utan istället diskrimineras och marginaliseras. Det är ett brott mot människors rätt till trygghet och delaktighet, förklarar Anna-Karin och Agneta.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer