NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

18 november, 2022

Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro.

Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Bräcke diakoni Göteborg. Under föreläsningen med titeln Rätten till ett tryggt liv för alla: Förutsättningar och vägar framåt fokuserade Anna-Karin och Agneta på myter om psykisk ohälsa och konsekvenserna av sådana myter. Anna diskuterade olika fall där personer inte fått sin rätt till hälsa och trygghet tillgodosedd.

– Det är viktigt att slå hål på myterna om psykisk ohälsa för att stigma och fördomar inte ska bryta ner människor och leda till självstigma. Självstigma kan begränsa människor och göra att de inte kan blomma ut i sin fulla potential. Fördomar och myter kan också skapa murar och göra att människor inte släpps in i samhället utan istället diskrimineras och marginaliseras. Det är ett brott mot människors rätt till trygghet och delaktighet, förklarar Anna-Karin och Agneta.

Första advent: vad gömmer sig bakom lucka ett?

27 november, 2022
Vi önskar dig en härlig första advent! I år får du ta del av korta filmklipp varje advent. Varsågod att öppna den första luckan. https://www.youtube.com/watch?v=VJXHmN_l0k0&list=PLvKQ-I5BDkio0ePN9wxwHVJ49JqmroDMF ...
Läs mer

Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

23 november, 2022
Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support. Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan til ...
Läs mer

Besök på KBT Fagskole i Trondheim

16 november, 2022
I början av november besökte NSPH Trondheim och KBT Fagskole som i likhet med NSPH har utvecklat en utbildningsmodell för Peer Support. I Norge finns det idag cirka 300–400 peer supportrar anställda inom psykiatri och socialpsykiatri och KBT Fagskole utbildar peer supportrar i hela landet. ...
Läs mer