NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

18 november, 2022

Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro.

Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Bräcke diakoni Göteborg. Under föreläsningen med titeln Rätten till ett tryggt liv för alla: Förutsättningar och vägar framåt fokuserade Anna-Karin och Agneta på myter om psykisk ohälsa och konsekvenserna av sådana myter. Anna diskuterade olika fall där personer inte fått sin rätt till hälsa och trygghet tillgodosedd.

– Det är viktigt att slå hål på myterna om psykisk ohälsa för att stigma och fördomar inte ska bryta ner människor och leda till självstigma. Självstigma kan begränsa människor och göra att de inte kan blomma ut i sin fulla potential. Fördomar och myter kan också skapa murar och göra att människor inte släpps in i samhället utan istället diskrimineras och marginaliseras. Det är ett brott mot människors rätt till trygghet och delaktighet, förklarar Anna-Karin och Agneta.

Psykiatrimottagning Uddevallas arbete med resultatet från en brukarrevision

27 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Psykiatrimottagning Uddevalla. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Under uppföljningen deltog mottagningens t.f. verksamhetschef som berättar att revisionen fungerade mycket bät ...
Läs mer

Bergsjöhöjds boendes arbete med resultatet från en brukarrevision

17 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Bergsjöhöjds boende. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har b ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 Mölndal

08 februari, 2023
Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 på Mölndals sjukhus är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist. Avdelning 206 och 207 på Mölndals sjukhus har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykia ...
Läs mer