NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro.

Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Bräcke diakoni Göteborg. Under föreläsningen med titeln Rätten till ett tryggt liv för alla: Förutsättningar och vägar framåt fokuserade Anna-Karin och Agneta på myter om psykisk ohälsa och konsekvenserna av sådana myter. Anna diskuterade olika fall där personer inte fått sin rätt till hälsa och trygghet tillgodosedd.

– Det är viktigt att slå hål på myterna om psykisk ohälsa för att stigma och fördomar inte ska bryta ner människor och leda till självstigma. Självstigma kan begränsa människor och göra att de inte kan blomma ut i sin fulla potential. Fördomar och myter kan också skapa murar och göra att människor inte släpps in i samhället utan istället diskrimineras och marginaliseras. Det är ett brott mot människors rätt till trygghet och delaktighet, förklarar Anna-Karin och Agneta.