NSPH Västra Götaland på Visa vägar-konferens

11 maj, 2023

Den 10 maj hölls årets Visa vägar-konferens, som arrangeras av NSPH riksorganisation med syfte att lyfta möjligheterna med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg och ge konkreta exempel på metoder och verktyg. En av konferensens presentationer hölls av representanter från NSPH Västra Götaland och Göteborg.

Under dagen presenterades flera olika perspektiv, verktyg och metoder inom området brukarinflytande, däribland forskningsprojektet User Involve, Återhämtningsguiden och en webbutbildning i brukarinflytande. Hela programmet hittar du här.

NSPH Västra Götaland och Göteborgs Sonny Wåhlstedt och Filippa Gagnér Jenneteg bidrog med en presentation av peer support och vilken nytta yrkesrollen har för både brukare/patienter och personal i en verksamhet. Presentationen inleddes av ett klipp från vår regionala webbutbildning i brukarinflytande, men som även används i den nya nationella webbutbildningen i brukarinflytande. I klippet berättar en tidigare patient på en psykiatrisk avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg vilken betydelse peer supporten på avdelningen hade för hennes återhämtning.

Dagen blev mycket lyckad och inspirerande. Om du missade hela eller delar av konferensen kan du se den i efterhand på NSPH:s Youtube. Samtliga presentationer under dagen kommer även läggas upp på deras hemsida.

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer