NSPH Västra Götaland på Visa vägar-konferens

Den 10 maj hölls årets Visa vägar-konferens, som arrangeras av NSPH riksorganisation med syfte att lyfta möjligheterna med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg och ge konkreta exempel på metoder och verktyg. En av konferensens presentationer hölls av representanter från NSPH Västra Götaland och Göteborg.

Under dagen presenterades flera olika perspektiv, verktyg och metoder inom området brukarinflytande, däribland forskningsprojektet User Involve, Återhämtningsguiden och en webbutbildning i brukarinflytande. Hela programmet hittar du här.

NSPH Västra Götaland och Göteborgs Sonny Wåhlstedt och Filippa Gagnér Jenneteg bidrog med en presentation av peer support och vilken nytta yrkesrollen har för både brukare/patienter och personal i en verksamhet. Presentationen inleddes av ett klipp från vår regionala webbutbildning i brukarinflytande, men som även används i den nya nationella webbutbildningen i brukarinflytande. I klippet berättar en tidigare patient på en psykiatrisk avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg vilken betydelse peer supporten på avdelningen hade för hennes återhämtning.

Dagen blev mycket lyckad och inspirerande. Om du missade hela eller delar av konferensen kan du se den i efterhand på NSPH:s Youtube. Samtliga presentationer under dagen kommer även läggas upp på deras hemsida.