NSPH Västra Götaland på Visa vägar-konferens

11 maj, 2023

Den 10 maj hölls årets Visa vägar-konferens, som arrangeras av NSPH riksorganisation med syfte att lyfta möjligheterna med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg och ge konkreta exempel på metoder och verktyg. En av konferensens presentationer hölls av representanter från NSPH Västra Götaland och Göteborg.

Under dagen presenterades flera olika perspektiv, verktyg och metoder inom området brukarinflytande, däribland forskningsprojektet User Involve, Återhämtningsguiden och en webbutbildning i brukarinflytande. Hela programmet hittar du här.

NSPH Västra Götaland och Göteborgs Sonny Wåhlstedt och Filippa Gagnér Jenneteg bidrog med en presentation av peer support och vilken nytta yrkesrollen har för både brukare/patienter och personal i en verksamhet. Presentationen inleddes av ett klipp från vår regionala webbutbildning i brukarinflytande, men som även används i den nya nationella webbutbildningen i brukarinflytande. I klippet berättar en tidigare patient på en psykiatrisk avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg vilken betydelse peer supporten på avdelningen hade för hennes återhämtning.

Dagen blev mycket lyckad och inspirerande. Om du missade hela eller delar av konferensen kan du se den i efterhand på NSPH:s Youtube. Samtliga presentationer under dagen kommer även läggas upp på deras hemsida.

Artikelserie peer support: Jeanette bygger relationer utifrån sina erfarenheter av psykisk ohälsa

29 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016, men i och med en ökad efterfrågan utbildades fler under hösten 2022. I den sista delen av vår artikelserie om peer support ska vi be ...
Läs mer

Vill du arbeta extra som intervjuare till våra brukarrevisioner?

24 maj, 2023
NSPH Västra Götaland genomför årligen brukarstyrda brukarrevisioner. Nu söker vi dig som vill arbeta extra med att intervjua brukare i socialpsykiatriska verksamheter i Göteborgs Stad. Intervjuerna handlar om vad brukarna tycker är bra och mindre bra med stödet de får. Vem vi söker Vi s ...
Läs mer

Artikelserie peer support: Moni vill få igång samtal och nya perspektiv på psykisk ohälsa

15 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016. I och med en ökad efterfrågan utbildades nya ”peerar” under hösten 2022. En av av de nyutbildade peer supportrarna är Moni, som ...
Läs mer