NU-sjukvårdens allmänpsykiatriska akutavdelningar 95 och 96:s arbete med resultatet från två brukarrevisioner

Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg brukarrevisioner på NU-sjukvårdens allmänpsykiatriska akutavdelningar 95 och 96. Den här terminen besökte vi verksamheterna för uppföljningssamtal.

NU-sjukvårdens allmänpsykiatriska akutavdelningar 95 och 96 har 14 vårdplatser vardera för psykiatrisk heldygnsvård med fokus på psykosproblematik och psykosnära tillstånd. Det var väldigt roligt och inspirerande för oss NSPH Västra Götaland och Göteborg att höra att verksamheterna gjort flera förändringar utifrån revisionsresultaten. Nedan har vi sammanställt svar från avdelning 95:s enhetschef och avdelning 96:s sektionsledare som deltog på uppföljningen.

Hur upplevde ni att göra en brukarrevision?
Avdelning 95: ”Vi upplevde det som något väldigt positivt. Vi var förvånande att det gick att genomföra på en sådan här avdelning när patienterna är så pass sjuka. Men att det ändå funkade. Vi tyckte det generellt var en positiv upplevelse.”

Avdelning 96: ”Det upplevdes positivt både av patienter och personal. Det var lite spännande och bara positivt.”

Vilka konkreta förändringar har ni gjort?
Avdelning 95: ”En av punkterna var att man tyckte att personalen inte hade tillräckligt med kompetens. Vi har kommit igång med en grupp där erfaren personal i kontaktmannaskap förmedlar den erfarenheten vidare. De delar hur man skapar en allians med patienten och vilka kunskaper som krävs för att vara en bra kontaktperson. På kliniken allmänt håller vi på att starta upp intern kompetenshöjning som bland annat innefattar stödjande samtal.

Sen kommer ett annat spår, Safewards, som vi ska sätta igång med på våra utvecklingsdagar om några veckor. I det kommer vi prata om hur man gör med vårdplaner. Då det framkom i rapporten att patienterna saknade information om sin vårdplan.”

Avdelning 96: ”En av våra punkter var vårdplan och jag tycker att vi är igång med den. Alla patienter får skriva sin vårdplan och diskutera med sin kontaktperson och sen försöker vi ta det med till läkaren. En annan punkt är aktiviteter och där är vi igång med aktivitetsschema och hälsoinformation.”

Hur kan vi stötta er framöver?
Avdelning 95: ”Jag skulle uppskatta om jag fick lite press. Att ni frågade mig om 3 månader; hur har det gått? Det skulle vara bra om ni hade möjlighet till. Då kanske jag har frågor eller saker jag inte tänkt på nu att diskutera med någon.”

Uppföljningarna visar alltså att brukarstyrda brukarrevisioner ger resultat, vilket är glädjande!