Nytt material om oss och medlemsföreningar

,

Vi har uppdaterat våra informationsmaterial om oss och våra medlemsföreningar. Broschyren om oss beskriver vilka NSPH Västra Götaland och Göteborg är och vad vi arbetar med. Flyern om medlemsföreningarna beskriver kort vad de arbetar med.

Båda materialen riktar sig såväl till verksamheter och föreningar inom det psykiatriska området som till allmänheten. De kan laddas ner på vår hemsida och spridas eller användas fritt.

Om ni önskar några tryckta exemplar kan ni kontakta oss på info@nsphvastragotaland.se så kan vi prata mer om det.

Här finns broschyren och flyern för nedladdning.