Övriga föreningar

I Västra Götalands län finns flertalet föreningar och grupperingar kopplade till psykisk ohälsa. Tillsammans med Vårdsamverkan i Västra Götaland har NSPH Västra Götaland och Göteborg fram delregionala listor över föreningarna.

I listorna kan du se vilka föreningar och grupperingar som finns. Vissa föreningar har namn med en ort i sig men kan vara verksam i flera kommuner än så och kan ha medlemmar i fler kommuner. Listorna är skapade utifrån vardera vårdsamverkansarena i Västra Götaland:

  • Fyrbodal
  • Göteborgsområdet
  • SAMLA
  • SIMBA
  • Skaraborg
  • Södra Älvsborg

Klicka på länken nedan och bläddra ner till rubriken ”Brukar- och närståendeföreningar” för att hitta föreningarna.

Föreningar i Västra Götaland