Projekt och uppdrag

NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar med flera olika projekt och uppdrag som på ett eller annat sätt handlar om att öka kunskapen om psykisk ohälsa, öka inflytandet och egenmakten för brukare samt förbättra bemötandet till personer med psykisk ohälsa.

Vi utvecklar olika metoder för arbetet inom området psykisk ohälsa. Metoderna och projekten/uppdragen tillför medlemsföreningarna mer kraft och kunskap för att kunna arbeta vidare med gemensamma, men också egna frågor inom området.

Så här arbetar vi i projekten och uppdragen

All personal på NSPH Västra Götaland och Göteborgs kansli och i projekten har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig. Det gör att vi tar oss an frågorna i varje projekt/uppdrag med en unik kunskap om hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa eller funktionsvariation.

Projekten riktar sig till olika målgrupper på individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå.

I varje uppdrag finns en projektledare/samordnare och ibland en assistent. Vid behov arbetar vi också gränsöverskridande. NSPH Västra Götaland och Göteborgs administrations- och kommunikationsmedarbetare bidrar med projektstöd vid behov. Vi rekryterar personer från medlemsföreningarna till olika uppdrag inom projekten, till exempel informatörer för Hjärnkoll, brukarrevisorer eller Peer Supporters.

Projektens verktyg och metoder är bland annat enkätundersökningar, djupintervjuer, studiecirklar, utbildningsinslag och föreläsningar. En del arbetsuppgifter består av att sitta med i handlingsplansarbete och i regionsamverkansgrupper.

I menyn till vänster hittar du beskrivningar av såväl pågående som avslutade projekt.

Finansiering av verksamheten

NSPH Västra Götaland och Göteborg erhåller organisationsbidrag från Göteborgs stad. Projekten/uppdragen finansieras bland annat av Göteborgs Stad Psykiatrisamordning, Västra Götalandsregionen, Västkom, Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. Vissa bidrag beviljas efter årlig ansökan.

Överenskommelserna om olika uppdrag är oftast ettåriga till en början. De har återrapporteringskrav och därefter sker förhandlingar med varje uppdragsgivare om nästkommande års satsningar inom området.