Att komma till sin rätt

Att komma till sin rätt är ett numera avslutat projekt som handlar om att skapa metoder för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Det treåriga Arvsfondsprojekt drevs både av personer med egen erfarenhet av psykos och av personal inom psykiatrin. Nedan kan du läsa om hur projektet arbetade.

 

Föreläsningar och workshops

I projektet föreläste projektmedarbetare om arbetet med mänskliga rättigheter inom psykiatrin. I samarbete med Avdelningen för mänskliga rättigheter Västra Götalandsregionen höll även NSPH Västra Götaland och Göteborg workshops för personal och brukare inom psykiatrin kring människorättsbaserat arbetssätt, normer, diskriminering, härskartekniker och olika etiska dilemman som kan uppstå inom psykiatrin. 

Samtalsgrupper för brukare

En annan del av projektet var samtalsgrupper för brukare med olika teman kopplat till psykisk ohälsa. Dessa grupper bygger på en metod där en eller två personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa leder gruppen tillsammans med en person som har en professionell kunskap kring psykisk ohälsa. Vid första grupptillfället tas underteman fram tillsammans med deltagarna i gruppen. Arbetet i gruppen bygger därmed på mänskliga rättighetsprinciperna om delaktighet och jämlikhet.

Rörelseprogram

Projektmedarbetarna arbetade också med att ta fram ett rörelseprogram tillsammans med en fysioterapeut. Det handlar om att genom kroppen och rörelsen kunna känna värdighet och empowerment. 

Rättighetspicknickar

Under tre somrar anordnade projektet rättighetspicknickar i olika parker i Göteborg. Syftet med dem var att skapa en öppen och delaktig mötesplats där såväl brukare och anhöriga som personal kunde lära av varandras kunskaper och erfarenheter. På picknickarna samtalade deltagarna med en inbjuden sommarpratare som delade med sig om sin kunskap om till exempel mänskliga rättigheter, nya patientlagen, personligt ombud eller sin personliga resa mot återhämtning. Detta var uppskattade och välbesökta aktiviteter.

Projektets avslut – två vägledningar

Att komma till sin rätt avslutades 31 mars 2019 och i samband med det togs två vägledningar fram, en som riktar sig till skyldighetsbärare och en som riktar sig till rättighetsbärare.

Bakgrund till projektet

Huvudman för Att komma till sin rätt var Sahlgrenska Universitetssjukhus psykosvård Nordost och det drevs i samarbete med NSPH Västra Götaland och Göteborg. Bakgrunden till projektet var ett pilotprojekt som drevs av Avdelningen för mänskliga rättigheter. Här hittar du slutrapporten för pilotprojektet Att pröva ett människorättsbaserat arbetssätt i praktiken.

Filmen ”Mänskliga rättigheter – Det gör något med oss” beskriver pilotprojektet.

Klippen nedan berättar mer om arbetet som drevs av Att komma till sin rätt, Avdelning 242 och Västra Götalandsregionens aktuella arbete för mänskliga rättigheter.