Revision av SIP

NSPH Västra Götaland och Göteborg har på uppdrag av Västra Götalandsregionen undersökt hur brukare i VG-regionen upplever att SIP har fungerat för dem. Detta resulterade i rapporten ”Jag lever mitt liv mellan stuprören”.

Rapporten bygger på 57 enkätsvar och 12 djupintervjuer. Några råd om SIP som framkommer i rapporten är följande:

  • Läs på om dina rättigheter
  • Fundera på vad du har för frågor och vad du vill ha hjälp med
  • Fundera på vilka du vill bjuda in
  • Ha ett förmöte
  • Om du kan och orkar, stå på dig och våga fråga
  • Kontakta en brukarförening om du behöver råd eller stöd
  • Ta med en stödperson
  • Våga höja nivån på diskussionerna om du tycker att de blir för enkla och inte leder framåt

Här hittar du rapporten i sin helhet.