Hjärnkoll

I Sverige har tre av fyra erfarenheter av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Hjärnkoll i Västra Götaland arbetar för att öka öppenheten och kunskaperna om och kring psykisk hälsa och ohälsa.

Bakgrund

Negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden i omgivningen hindrar många att återhämta sig och utveckla fungerande livsstrategier. Det kan leda till skuld- och skamkänslor vilket gör att många blundar för problemen och väntar länge med att söka hjälp. Lika rätt till utbildning, vård, arbete och sociala sammanhang är inte heller en självklarhet för alla om du har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Hjärnkollsambassadörer föreläser om sina erfarenheter

Navet i Hjärnkolls arbete är särskilt utbildade ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som nära anhörig. Ambassadörerna föreläser, leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. Syftet med ambassadörerna är att skapa öppenhet, engagemang och minska fördomar kring psykisk ohälsa. I Västra Götaland så finns det cirka 30 aktiva ambassadörer.

Hjärnkolls koncept

Hjärnkoll har några riktade koncept där ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap gällande hur till exempel medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa. Läs mer om arbetslivskonceptet. Hjärnkoll har också ambassadörer som kan berätta om sina upplevelser av psykisk ohälsa och migration.

Vill du veta mer?

Hjärnkoll har en egen hemsida med information om projektet, ambassadörerna och aktiviteter.