Koordinator stärkt brukarinflytande

Den 1 november 2018 startade ett uppdrag med syfte att utveckla brukarinflytandet i Västra Götaland. I uppdraget samarbetar NSPH Västra Götaland och Göteborg med vårdsamverkansgrupperna i länet.

Uppdraget är en del i arbetet med den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa som tagits fram av Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt NSPH Västra Götaland och Göteborg. Det är dessa parter som nu tillsammans gör satsningen på brukarmedverkan. Uppdraget utgår från den kartläggning av brukarmedverkan som NSPH Västra Götaland och Göteborg gjorde i regionen 2017, Brukarinflytande inom området psykisk hälsa på kommunal och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland.

Utifrån kartläggningen har även delregionala listor över länets föreningar och grupperingar kopplade till psykisk ohälsa tagits fram. Läs mer om det här.

Två personer arbetar med uppdraget, Sara Svensson som är en gemensam resurs för brukarorganisationerna NSPH Västra Götaland och Göteborg och Brukarrådet för missbruksfrågor och Eva Nilsson som är en gemensam resurs för vårdsamverkansgrupperna i länet. Deras uppdrag går ut på att utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan. Samverkan ska skapas utifrån varje vårdsamverkansgrupp och de verksamheter och föreningar som finns i respektive geografiska område.

Läs intervju med Sara Svensson och tidigare koordinatorn för vårdsamverkansgrupperna, Lars Alfredsson, här
Uppdragsbeskrivning