Koordinator stärkt brukarinflytande

Den 1 november 2018 startade ett uppdrag med syfte att utveckla brukarinflytandet regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland.

Uppdraget är en del i arbetet med den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa som tagits fram av Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt NSPH Västra Götaland och Göteborg. Det är dessa parter som nu tillsammans gör satsningen på brukarmedverkan. Uppdraget utgår från den kartläggning av brukarmedverkan som NSPH Västra Götaland och Göteborg gjorde i regionen 2017, Brukarinflytande inom området psykisk hälsa på kommunal och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland.

Utifrån kartläggningen har även delregionala listor över länets föreningar och grupperingar kopplade till psykisk ohälsa tagits fram. Läs mer om det här.

På NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar två personer arbetar med uppdraget, Sara Svensson och Johanna Jaring. Deras uppdrag går ut på att utveckla och stärka systematisk brukarsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt genom att utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan. I dagsläget utgår uppdraget från implementeringen av Handbok i brukarinflytande som NSPH Västra Götaland och Göteborg tagit fram. För att sprida och implementera handbokens innehåll har en kompletterande webbutbildning tagits fram inom ramen för koordinatorsuppdraget. Du hittar webbutbildningen här.

Uppdragsbeskrivning för koordinatorsuppdraget.