testsidan

En brukarrevision är en granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Brukarrevisionen styrs och utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samråd med beställaren.

Undersökningen bygger på intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Rapporten ger en översikt över de områden som kan utvecklas hos verksamheten.

Brukarrevisionens resultat presenteras för ledning och personal vid den berörda enheten. Enheten får möjlighet att reflektera kring resultatet och att prioritera de åtgärder som föreslås i rapporten. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av den positiva feedback som lyfts fram.

Undersökningen bygger på intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Rapporten ger en översikt över de områden som kan utvecklas hos verksamheten. Brukarrevisionens resultat presenteras för ledning och personal vid den berörda enheten. Enheten får möjlighet att reflektera kring resultatet och att prioritera de åtgärder som föreslås i rapporten. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av den positiva feedback som lyfts fram.