Projektet Brukarcoach – ett individuellt jobbstöd

Som ett led i att presentera verksamheten hos NSPHiG, startar vi nu med att uppmärksamma projektet Brukarcoach.

NSPHiG strävar efter att personer med psykisk ohälsa och olika funktionsnedsättningar ska ha lika stor rätt att vara en del av samhället som resten av befolkningen. I dagens samhälle kan personer med psykiska funktionsnedsättningar lätt hamna i utanförskap. Detta vill NSPHiG förändra. En del av detta arbete är projektet Brukarcoach. Personer med psykisk ohälsa kan ha en problematik i att komma ut i arbetslivet, och eftersom vi vet att i grund och botten så vill de flesta människor arbeta, så jobbar vi för att stötta i den processen.

Brukarcoach som projekt startades upp hos NSPHiG 2012, och drevs då med Social Resursförvaltning som uppdragsgivare. Numera är det Arbetsförmedlingen som har den rollen.

Projektet Brukarcoach handlar om att personer med psykisk ohälsa ska få stöttning i att komma in på arbetsmarknaden. I vissa fall handlar det om personer som ännu inte varit ute i jobb överhuvudtaget, medan det i andra fall handlar om personer som tidigare varit på arbetsmarknaden men av olika anledningar måste hitta en ny sysselsättning. Brukarcoacherna ska vara ett slags kamratstöd för deltagarna och ledsaga dem genom arbetssökandeprocessen. Målet är löneanställning och praktik är ofta vägen dit.

Syftet med brukarcoachernas arbete

På NSPHiG:s kansli jobbar Jenny Ahto och Jenny Olsson som brukarcoacher/arbetsspecialister. De berättar om hur arbetet i projektet går till; ”Många tror att det är heltidsarbete det handlar om, men det är individanpassat”, säger Jenny Olsson. I praktiken innebär det att deras jobb är att forma insatsen och stödet efter individens egna förutsättningar och förmågor. I Arbetsförmedlingens uppdragsbeskrivning för projektet tydliggörs det att syftet inte bara är att stärka deltagarnas självkänsla och skapa en klar bild av personens förmågor och förutsättningar. Utan en stor del av projektet handlar om attityden och dess påverkan för dessa grupper på arbetsmarknaden.

 

Brukarcoacherna Jenny Ahto och Jenny Olsson
Brukarcoacherna Jenny Ahto och Jenny Olsson

Syftet är också att verka för att gruppen stärker sin position på arbetsmarknaden genom förändrad attityd, minskad diskriminering och rädsla hos arbetsgivare för att anställa någon med erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.”

  • Utdrag från Arbetsförmedlingens uppdragsbeskrivning

De som kan bli deltagare och få hjälp av Jenny och Jenny på NSPHiG är personer i åldrarna 18–64 som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen här i Göteborg, och som har psykisk ohälsa. För att få stöd av brukarcoach bör det finnas en upplevelse av psykisk ohälsa –  detta gäller oavsett om deltagaren har en dokumenterad diagnos med komplett utredning eller inte. tgångspunkten är att de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen Gamlestan och Angered kan söka stöd hos brukarcoach, detta enligt avtal med Gamlestan. Däremot kan brukarcoacherna, i mån av plats, ta in deltagare även från andra Arbetsförmedlingskontor.

Projektets metod

Jenny och Jenny berättar ingående vilken metod de följer och hur deras arbete ser ut steg för steg. Metoden i projektet följer IPS (Individual Placement and Support) vilket är en utbildning som NSPHiG:s brukarcoacher har som grund. Arbetet i projektet går till enligt följande.

Första steget är att brukarcoachen kommer i kontakt med en handläggare på arbetsförmedlingen. Om handläggaren har en deltagare som uttryckt att den vill jobba blir det ett besök mellan dessa parter. I samband med detta första möte tas det ett beslut om huruvida personen ska gå in som deltagare i projektet eller inte.

När personen väl kommit in som deltagare hos brukarcoacherna så påbörjas en bred kartläggning av hela personens liv. Det kan handla om deras vardag, det sociala, ekonomin, fritidsintressen, men självklart även tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning, samt eventuell vård. NSPHiG:s brukarcoach Jenny Ahto berättar om en fråga hon brukar ställa; ”Om du får drömma, vad vill du jobba med helst?” Hon fortsätter med att säga att ibland är det fullt uppnåeliga yrken som gör det enklare för henne att pricka in rätt arbetsplats, medan andra gånger får hon plocka från deltagarens dröm och hitta någonting som är mer uppnåeligt, men som fortfarande har med de saker som deltagaren är intresserad av. Under den här processen så förekommer det minst en träff per vecka mellan deltagaren och brukarcoachen. Här handlar det mycket om att brukarcoachen ska lära känna deltagaren och att en relation byggs upp. ”Personligt, men inte privat.” Det är den inställningen Jenny Ahto går efter i sitt arbete i projektet. Hon beskriver hur viktigt det är att deltagaren också ska få lära känna brukarcoachen. Både Jenny Ahto och hennes kollega Jenny Olsson anser att det är otroligt viktigt med tillit i deras arbete.

När kartläggningen är klar börjar brukarcoachen titta på olika branscher, yrken och arbetsplatser där deltagaren skulle kunna passa in. Här blir det både research, telefonsamtal och studiebesök för att kunna hitta en matchning. När en lämplig placering har hittats, då är nästa steg en återkopplande kontakt med handläggaren för att säkerställa att deltagaren får rätt anpassning. Efter det sker möten med deltagaren, arbetsförmedlingen och arbetsgivaren. Tanken är att brukarcoacherna är ett fortsatt stöd under praktik och eventuell anställning, för att följa upp och se till att anpassningen fungerar.

Projektets effekter

Vid frågan om vad de tycker är viktigast i Brukarcoach-projektet så ger Jenny Ahto ett svar som verkligen är grunden för NSPHiG:s arbete. Enligt henne är det att få finnas där för personer som ej blivit sedda. Att få vara ett omfattande och övergripande stöd för individen. När man lyssnar på brukarcoacherna prata om sitt arbete, så förstår man att detta är någonting som de brinner för. De vill verkligen hjälpa dessa individer att få en ny chans att komma in i arbetslivet igen.

”En del behöver någon som stöttar och driver på.”

De får frågan ifall de kan nämna något positivt som de tycker har känts extra bra i projektet. Jenny Ahto som arbetat i projektet flera år tar upp hur roligt det var med alla som fick jobb i förra projektet. Hon berättar om en otrolig uppskattning, och hur härligt det var att få uppleva det. Båda två instämmer om att det känns väldigt positivt att få se en deltagares resa in i en delaktighet i arbetslivet och samhället.

Vill du veta mer om Brukarcoach i praktiken? Kontakta NSPHiG:s brukarcoacher!

Jenny Ahto: jenny@nsphig.se, 0725 – 66 46 36.

Jenny Olsson: jenny.olsson@nsphig.se, 0725 – 00 28 26.

Jenny Ahto & Jenny Olsson