Rävebergsvägens boende arbete med resultatet från en brukarrevision

31 maj, 2022

Under våren 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Rävebergsvägens boende. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal.

Rävebergsvägen är ett boende för personer 21 år och uppåt som har en psykisk funktionsnedsättning i kombination med ett pågående missbruk. Verksamheten revideras i fjol och nu var det dags för ett uppföljningsmöte. På mötet deltog enhetschef och personal. Det var väldigt roligt och inspirerande för oss NSPH Västra Götaland och Göteborg att höra att verksamheten gjort flera, såväl stora som små, förändringar utifrån revisionsresultatet – som ju helt och hållet bygger på brukarnas synpunkter och förslag. Och sist men inte minst; några hyresgäster är i färd med att starta ett eget brukarråd!

Hur var det att göra en brukarrevision?
Det var väldigt kul att det var så många av våra brukare som ville vara med, det är inte alltid en passande tid, Petter [projektsamordnaren] fick ju ordna lite med tider och så, men vi fick ju ändå med 12 av 20 boende, det tyckte vi var en bra uppslutning.

Det var riktigt spännande att få se resultatet sen, det var absolut saker som man kände igen sen innan, som kommer upp på husmöten bland annat. Det är maten, aktiviteter och tryggheten som är viktig. Det var även trevligt att få fint beröm, som man kanske inte alltid får till sig annars.

Det är väldigt bra att ha revisionsresultatet som arbetsmaterial i hur vi kan utveckla verksamheten, det är superviktigt med deras egna synpunkter. Det tycker jag har varit bra, absolut användbart.

Hur har ni arbetat vidare med resultatet? Har ni gjort några förändringar?
Sen revisionen gjordes har vi tagit in stationära väktare som är här på natten. Boendet är bemannat förutom en timme på morgonen mellan 7 och 8. Så hela natten har vi numera vaktnärvaro. Vi ser en skillnad, det är lugnare nu. Det är mindre skadegörelse, färre krossade glasrutor, färre obehöriga som kommer. Även dörrknackningar och stök har blivit bättre. Vi jobbat mer med besöksreglerna och definierat vad som gäller vid specifika klockslag. Besökare måste dessutom anmäla sig och säga vem de ska besöka.

Vi jobbar kontinuerligt med att få till aktiviteter. Vi har åkt iväg och handlat tillsammans, gått på bio, fiskat ihop och en kollega har dragit igång odling här utanför. Vi har försökt att få med folk till Gunnareds gård som ligger bara en kilometer bort, där de har träning, musikrum och lite andra aktiviteter. Det är några som har följt med men även här är det mycket dagsformen som styr. Husmötet har vi varje torsdag oavsett uppslutning, så nu har brukarna kommit in i den vanan.

Nya utemöbler har vi köpt några stycken från Återbruket. Chefen hittade en peng som gick att använda och då har vi bättrat på utbudet där med lite mer sittutrymme och lite fler platser. Lokalförvaltningen som äger byggnaden ska ordna med utemiljön och då har brukarna också fått vara med och önska vad de vill ha för nåt. De önskade bland annat en grillplats, som vi hoppas att vi kommer få till, och även mer belysning. Så det är på gång.

Nu vet jag inte om det har kommit igång än men det är några brukare som vill starta ett eget brukarråd. Det är en som anmält sig som ordförande och en som sekreterare. Så ska de komma med sina synpunkter efter att de haft sina egna brukarråd. Det uppmuntrar vi, jag hoppas att de kommer igång.

Uppföljningen visar alltså att brukarstyrda brukarrevisioner ger resultat, vilket är glädjande!

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer