Recovery College

NSPH Västra Götaland och Göteborg ingår i Göteborgs Stads satsning Recovery College. Det är en kurs för personer som vill ut i arbete eller studier, men som ännu inte känner sig redo att ta steget.

Vad är Recovery College?

Recovery College bygger på tanken att återhämtning från psykisk funktionsnedsättning är möjlig genom att bland annat få kunskap om vilka möjligheter som finns. Recovery College vill ge personer med psykisk funktionsnedsättning verktyg för att bli experter på sina egna liv, ta tillvara och utveckla styrkor, förmedla hopp och ge självförtroende till var och en att påbörja sin egen återhämtning.

Kursens upplägg

Kursen pågår i 11 veckor och hålls på Studium i Majorna. Det krävs en anmälan via en arbetsspecialist för att delta.

Recovery College består av följande delar:

  • Rutiner kring kost och hälsa
  • Tyst kommunikation
  • Studiecirkeln Din egen makt
  • Samhällsorientering
  • Yrkesliv och studier

Vår medverkan i Recovery College

På uppdrag av Psykiatrisamordningen i Göteborgs Stad medverkar NSPH Västra Götaland och Göteborg i Recovery College genom studiecirkeln Din egenmakt. Den handlar om hur du kan ta makten över ditt eget liv, om hur du lär känna dig själv och hur du kan gå vidare i livet.