Referat från en heldagsworkshop om brukarinflytande

Den 28 november anordnade Göteborgsregionen tillsammans med NSPH Västra Götaland en workshop om brukarinflytande. Målgruppen var chefer och medarbetare som är verksamma inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 50 personer var anmälda till dagen. Nedan kan du läsa referat av workshopen.

Syftet med dagen var att inspirera verksamheter till att ta de första stegen till ökat brukarinflytande, eller att utveckla det brukarinflytande som redan finns lokalt. Hur kommer man igång? Vilka hinder finns på vägen? Vilka aktiviteter och arbetssätt finns för ökat brukarinflytande?

Workshopen delades in i olika pass med efterföljande diskussioner i smågrupper. Deltagarna delades in grupper baserat på den kommun de arbetar i. Några av de kommuner som fanns representerade var Alingsås, Borås, Göteborg, Mölndal och Partille.

Följande områden presenterades under dagen:

  • Vad menas med brukarinflytande? – om NSPH Västra Götaland, brukarrörelsens tolkning av brukarinflytande och en kartläggning av brukarinflytande på kommun- och vårdsamverkansnivå
  • Skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt brukarinflytande – om hinder och möjliggörare för ett framgångsrikt brukarinflytande samt presentation av en samverkansmodell för arbetet, med utgångpunkt i Handbok i brukarinflytande
  • Presentation av Webbutbildning i brukarinflytande – om webbutbildningen som är baserad på Handbok i brukarinflytande
  • Skapa förutsättningar för personer och lokala föreningar att bidra och växa – om samverkan med brukarföreningar och hur man går tillväga om det inte finns brukarföreningar lokalt
  • Från studiecirkeln Din egenmakt till Peer Support – om studiecirkeln Din egenmakt och vilken betydelse studiecirklar kan ha för deltagarna, med exempel från Moni, som själv gick Din egenmakt och idag arbetar som peer supporter
  • Brukarstyrda brukarrevisioner – om kvalitetsundersökningar, vilka fördelar som finns med att genomföra sådana och hur verksamheter kan påverkas av dem
  • Peer Support – om yrkesrollen, vad som krävs för att bli peer supporter och vilket värde yrkesrollen har för psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter

Detta är ett utdrag från referatet. Hela finns att läsa här.

Det blev en fullspäckad dag med spännande diskussioner, reflektioner och frågor!