Sara Svensson är ny kanslichef på NSPH Västra Götaland

Sara Svensson har arbetat i olika projekt på NSPH Västra Götaland sedan 2015. Nu kliver hon in i rollen som kanslichef i verksamheten. Vi har ställt fyra frågor till Sara om hennes nya roll.

Hej Sara! Kan du börja med att berätta vad rollen som kanslichef innebär?
– Det innebär allt från personalfrågor och arbetsmiljö till organisationsutveckling, följa upp och stötta de olika projekten, ta emot externa förfrågningar och fördela arbetsuppgifter, anteckna och rapportera vid våra styrelsemöten och se till så vi har det material vi behöver. Stort och smått.

Vad kommer du mer att arbeta med på NSPH Västra Götaland?
– Kanslichefsrollen är på deltid och resterande tid är jag kvar i uppdraget som länsövergripande koordinator för stärkt brukarinflytande kopplat till Handlingsplan Psykisk Hälsa tillsammans med Johanna Jaring. I handlingsplanen, som är gemensam för kommun och regional hälso- och sjukvård, finns ett mål 3.2 med indikatorn systematiskt samarbete med brukarorganisationer. Jag och Johanna metodstödjer verksamheter som vill stärka sitt arbete med brukarinflytande. Vi sprida även information om vår Handbok i brukarinflytande och den kompletterande webbutbildningen som vi har tagit fram. Den är öppen för alla att gå och tar bara ca två timmar. Du hittar utbildningen här.

Du har arbetat länge och i olika projekt hos oss. Vilka erfarenheter bär du med dig in i rollen som kanslichef?
– Det är nog att erfarenheter av att förändringsarbete tar tid och att det ofta är i mötet och i gemensamma aktiviteter som det händer. Värdet i att låta vissa saker ta tid och att det hellre ska göras på riktigt.

NSPH Västra Götaland har gjort en ordentlig resa, från att ha varit en mindre röst i bruset till att bli en seriös plattform för frågor inom området. Det är något vi också behöver fundera över, hur vi vill använda den framåt.

Finns det något du ser fram emot lite extra i din nya roll?
– Att få en ännu mer övergripande bild av och roll i utvecklingen av brukarinflytande inom psykisk hälsa-området. Sen ser jag fortsatt fram emot att arbeta på en arbetsplats där det ses som ett meritmåste att ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa! Jag tycker det är jättehäftigt och jag är väldigt stolt över att arbeta med så många kompetenta, kloka och inte minst roliga personer och viktiga föreningar.

 

Välkommen till din nya roll, Sara!