Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023

Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen?

Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp till 25 år i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar. Enkäten riktar sig även till ungdomar som inte besökt någon ungdomsmottagning.

Vi skulle uppskatta din hjälp med att sprida enkäten till vår målgrupp som du möter i din verksamhet. Om du själv passar in på målgruppen för enkäten är du givetvis välkommen att delta.

Du hittar enkäten här.
Infoblad för informationsspridning.

Tack för hjälpen!

Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023
Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar! Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig ...
Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2022
Vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg vill önska dig en god och fridfull jul och ett gott nytt år! Vi på kansliet är lediga i mellandagarna men vi ses igen i januari! Vi vill också påminna om att julen tyvärr inte är en fridfull tid för alla. För de som mår dåligt, är sjuka oc ...
Läs mer

Fjärde advent: vad gömmer sig bakom lucka fyra?

18 december, 2022
Vi önskar dig en härlig fjärde advent! I år får du ta del av korta filmklipp varje advent. Varsågod att öppna den fjärde luckan. https://www.youtube.com/watch?v=KJE5lZ42e8s ...
Läs mer