Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen?

Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp till 25 år i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar. Enkäten riktar sig även till ungdomar som inte besökt någon ungdomsmottagning.

Vi skulle uppskatta din hjälp med att sprida enkäten till vår målgrupp som du möter i din verksamhet. Om du själv passar in på målgruppen för enkäten är du givetvis välkommen att delta.

Du hittar enkäten här.
Infoblad för informationsspridning.

Tack för hjälpen!