Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023

Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen?

Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp till 25 år i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar. Enkäten riktar sig även till ungdomar som inte besökt någon ungdomsmottagning.

Vi skulle uppskatta din hjälp med att sprida enkäten till vår målgrupp som du möter i din verksamhet. Om du själv passar in på målgruppen för enkäten är du givetvis välkommen att delta.

Du hittar enkäten här.
Infoblad för informationsspridning.

Tack för hjälpen!

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer