Survivors of suicide loss day – Min sorgbearbetning

17 november, 2023

Den 18 november är Survivors of suicide loss day, en dag som uppmärksammar alla som har mist en närstående i självmord. Vår medlemsförening SPES stödjer personer som har mist en närstående i självmord. Lina Bjurström (Spes Västra Krets) har skrivit en personlig berättelse om sin sorgbearbetning.

”Jag förlorade min bror Anders i suicid den 10 april 2019. Han blev 40 år. Egentligen är begreppet ”psykologisk olycka” en bättre beskrivning av det som hände. Anders fick en psykos och var inte sig själv de sista timmarna i sitt liv, det var troligen rösterna i hans huvud som sa till honom att göra det han gjorde.

Det har nu gått fyra och ett halvt år sedan det ofattbara hände och idag har jag kommit en bit på väg i min sorgebearbetning; sorgen kommer aldrig att försvinna men smärtan har blivit lite mindre, ångestattackerna färre och jag försöker lära mig att leva med sorgen som en ständig följeslagare. Alla sörjer vi olika, det finns inga rätt eller fel, det gäller att försöka hitta ett sätt att förhålla sig till smärtan. Det är så klart ingen lätt uppgift men genom att fånga upp små ljusglimtar och faktiskt tillåta sig själv att känna lite hopp och glädje mitt i kaoset, kan de bringa lite tröst i stunden och med tiden blir ljusglimtarna lite fler.

En stor hjälp i sorgen har varit att få träffa och prata med andra efterlevande och det blev möjligt genom Spes samtalsträffar. Där får man lov att prata om sin sorg och just känslan av att alla i rummet förstår vad man går igenom har varit en stor tröst. Där behöver man inte vara rädd för att bli dömd och det blir en samhörighet som skapar trygghet. Sedan ett år tillbaka är jag anställd av Spes Västra krets och har därmed blivit en röst för efterlevande i arbetet med att verka för att samhället ska ta ansvar genom att ge riktat krisstöd till dem som drabbas av dessa traumatiska förluster.

Annat som har hjälpt mig i sorgen är naturen; skogen, de öppna fälten, ängarna och havet. Precis som min bror älskar jag att vara ute med båten och bara vara, då känner jag mig tillfreds och jag kan andas lugnt igen. Jag är också så glad och tacksam över att jag har min älskade familj omkring mig som ger mig kärlek och tröst. Även om mitt liv aldrig blir detsamma utan min bror så kommer jag göra allt jag kan för att få ett så bra liv som möjligt med min bror ljust bevarad i mitt minne”.

Tack Lina för att du delar med dig av din berättelse och vad som har hjälpt dig i sorgen.

Spes Västra Krets hemsida kan du läsa mer om vilket stöd du kan få hos dem.

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer