Tack till alla som engagerar sig inom det psykiatriska området

Idag är det Giving Tuesday, en kampanjdag som sätter engagemang i centrum och uppmärksammar allt positivt som görs i samhället.
Vi vill rikta ett stort TACK till alla som engagerar sig inom det psykiatriska området.

Ett extra stort tack skickar vi till brukarrörelsen och alla dess föreningar som dagligen hjälper och stöttar personer med psykisk ohälsa och som dagligen belyser problem och förbättringar inom området.

Tillsammans siktar vi mot bättre vård och bättre villkor i samhället för personer med psykisk ohälsa!