Att komma till sin rätt

Att komma till sin rätt var ett treårigt Arvfonsprojekt med syfte att skapa metoder för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Projektet drevs av Sahlgrenska Universitetssjukhus psykosvård Nordost i samarbete med NSPH Västra Götaland och Göteborg.

Om projektet

I projektet samarbetade personer med egen erfarenhet av psykos med personal inom psykiatrin. Under projekttiden gjordes bland annat följande:

  • Föreläsningar och workshops om mänskliga rättigheter, människorättsbaserat arbetssätt, normer, diskriminering, härskartekniker och olika etiska dilemman som kan uppstå inom psykiatrin. 
  • Samtalsgrupper för brukare med olika teman kopplat till psykisk ohälsa, där en eller två personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa leder gruppen tillsammans med en person som har en professionell kunskap kring psykisk ohälsa. 
  • Rörelseprogram som togs fram tillsammans med en fysioterapeut, för att genom kroppen och rörelsen kunna känna värdighet och empowerment. 
  • Rättighetspicknickar med syfte att skapa en öppen och delaktig mötesplats där såväl brukare och anhöriga som personal kunde lära av varandras kunskaper och erfarenheter.
Projektavslut

Att komma till sin rätt avslutades 31 mars 2019 och i samband med det togs två vägledningar fram, en som riktar sig till skyldighetsbärare och en som riktar sig till rättighetsbärare.