Brukarcoacher

Brukarcoacher är ett avslutat projekt som handlade om att stödja och motivera personer med psykisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden till att få ett lönearbete – och behålla det.

Om projektet

Syftet med brukarcoachprojektet var att tillvarata lokala erfarenheter och forskningskunskaper för att utveckla en gemensam IPS-modell över hela staden. Detta gjordes tillsammans med de fyra huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Västra Götalandsregionen.

Göteborgs Stad var projektansvariga, medan Social resursförvaltning var projektägare och samordnare av projektverksamheten. NSPH Västra Götaland och Göteborg ansvarade för utbildning och organisering av brukarcoacher. Vi ansvarade även för kommunikation och utbildning av handläggare och arbetsgivare inom ramarna för projektet.

Brukarcoachernas uppgift

Brukarcoachernas uppgift var att ge individuellt stöd, motivera till lönearbete och öka chanserna för projektdeltagarna att komma in på arbetsmarknaden. Tanken var att coachens egna erfarenheter av psykiska funktionsnedsättningar bidrar till att vi kan se deltagarens behov från ett annat perspektiv än traditionell jobbcoaching. Alla brukarcoacher fick utbildning för uppdraget och egen handledning.

Meningen var att ge ett långsiktigt stöd både för att söka arbete och för att behålla det. Brukarcoacher hade tidigare aldrig använts i Sverige och deras roll formades därför under projektets gång.

Projektavslut

Projektet bedrevs mellan juni 2012 och december 2013. Här kan du läsa utvärderingen av projektet.