Förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget

NSPH Västra Götaland och Göteborg får stöd från Beredningen för mänskliga rättigheter (Västra Götalandsregionen) för att arbeta med mänskliga rättigheter och utveckla inflytande för brukare och deras anhöriga inom området psykisk (o)hälsa.

Uppdragets innehåll

I uppdraget ingår bland annat följande aktiviteter:

  • Föreläsningar och workshops för personal och brukare om mänskliga rättigheter, delaktighet, inflytande, bemötande och återhämtning.
  • Träffa, inspirera och stötta personer med psykisk ohälsa till att själva hålla egenmaktsutbildningar, exempelvis NSPH:s studiecirkel Din egenmakt.
  • Fördjupa arbetet med föreningsutveckling som gjorts med medel från tidigare verksamhetsstöd. Detta för att stärka delaktigheten och egenmakten hos brukare i regionen och stötta dem, till exempel i sin organisering i föreningar eller brukarråd.
  • Brukarrepresentation i referensgrupper om mänskliga rättigheter och psykisk ohälsa.

Aktiviteterna i uppdraget är kopplade till fyra områden:

  • Intressepolitiskt arbete
  • Kunskapshöjande arbete
  • Samverkan
  • Utvecklingsfrågor