Forskningssamarbete UserInvolve

Forskningssamarbete UserInvolve

UserInvolve är ett samarbete mellan forskarnätverket CEPI (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser), den organiserade brukarrörelsen (däribland NSPH) och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa.

Om UserInvolve

Syftet med UserInvolve är att studera metoder och strategier som redan finns för att öka inflytandet på individ-, verksamhets- och systemnivå, samt att bidra till att strategierna utvecklas och att kunskaperna om dem sprids.

Forskningen bedrivs i samproduktion, vilket innebär att brukare och välfärdsaktörer bidrar aktivt med sin expertkunskap genom hela forskningsprocessen. NSPH Västra Götaland och Göteborg sitter med i projektets nationella strategigrupp och i referensgrupper kopplade till de olika delprojekten.

Forskningsprogrammet består av sex delprojekt:

  • Autonoma arenor inom brukarrörelsen
  • Delat beslutsfattande vid SIP
  • Brukarrevisionsprojektet
  • Peer Support-projektet
  • Brukarinflytande på systemnivå
  • Teorier och metoder om samproduktion

UserInvolve finansieras av Forte under en period på sex år (2022-2027).