Hjärnkoll

Hjärnkoll i Västra Götaland får medel från Socialstyrelsen för att arbeta med ökad öppenhet och kunskap samt minskat stigma kopplat till psykisk ohälsa.

Om Hjärnkolls arbete

Hjärnkoll startade som en kampanj 2009 i tre län, däribland Västra Götaland. Idag finns det ett riksförbund och regionala Hjärnkollsföreningar. I Västra Götaland drivs Hjärnkoll av NSPH Västra Götaland och Göteborg.

Arbetet bedrivs utifrån tre verksamhetsmål:

  • Ökad öppenhet och kunskap hos allmänheten för att minska negativa attityder och diskriminerande beteende gentemot personer med psykisk ohälsa.
  • Ökad kunskap om psykisk ohälsa hos personal och minskat stigma hos patienter inom hälso- och sjukvård, samt att informatörerna verkar i flera olika forum för ökad kunskap, öppenhet, minskad diskriminering och minskat stigma för personal, brukare och anhöriga/närstående.
  • Informatörsverksamheten i Västra Götaland.