Överenskommelse Göteborgs Stad

NSPH Västra Götaland och Göteborg har en överenskommelse med Göteborgs Stad för att genomföra insatser inom området psykisk hälsa.

Om överenskommelsen

Överenskommelsens syfte är att stärka brukarmedverkan och brukares inflytande samt att skapa möjligheter för att vara medskapare av vård och omsorg.

NSPH Västra Götaland och Göteborg har bland annat i uppdrag att:

  • Genomföra brukarstyrda brukarrevisioner i Göteborgs Stads socialpsykiatriska verksamheter.
  • Förmedla brukarrepresentanter till olika nätverk i staden, både från NSPH Västra Götaland och Göteborgs kansli och föreningar.
  • Genomföra studiecirklar i Din egenmakt på Recovery College.
  • Genomföra bemötandeutbildningar, föreläsningar och dialogträffar.