Överenskommelse Västra Götalandsregionen

NSPH Västra Götaland och Göteborg har en överenskommelse med Västra Götalandsregionen för att genomföra insatser inom området psykisk hälsa.

Om överenskommelsen

Överenskommelsens syfte är att bibehålla en systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen.

NSPH Västra Götaland och Göteborg har bland annat i uppdrag att:

  • Bidra till att brukarråden inom Västra Götalands fem sjukhusförvaltningar fortsätter att utvecklas.
  • Genomföra brukarstyrda brukarrevisioner för ett ökat brukarinflytande och verksamhetsutveckling inom regionens sjukhusförvaltningar samt vid behov initiera brukarrevisionsutbildning.
  • Förmedla brukarrepresentanter till de regionala processteamen, både från NSPH Västra Götaland och Göteborgs kansli och föreningar.