Projekt TrUst

Projekt TrUst, Trygghet Ur Stöd, var ett treårigt projekt som drevs av Bräcke Diakoni i samverkan med NSPH Västra Götaland och Göteborg. Syftet var att stärka personer med psykisk ohälsa eller NPF i sitt föräldraskap.

Föräldraskap kan innebära många utmaningar. För personer som dessutom har någon form av psykisk ohälsa eller NPF-diagnos kan föräldraskapet bli extra utmanande. Utan rätt stöd finns risker att den psykiska ohälsan i familjen ökar. Projekt TrUst undersöker frågor, styrkor och behov kopplade till föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Genom det är målet att hitta fungerande sätt att stötta och hitta lösningar för en fungerande vardag.

Under projekttiden togs följande material fram:

  • Studiecirkeln Trygghet Ur Stöd med tillhörande studiecirkelmaterial.
  • Webbutbildningen Trygghet Ur Stöd.
  • Filmer om projektet, till exempel föreläsningsfilmer och faktafilmer.
Projektavslut och fortsättning

Projekt TrUst finansierades av Allmänna arvsfonden mellan 2020 och 2023. Samarbetet med NSPH Västra Götaland och Göteborg är nu avslutat, men under 2024 vidareutvecklar Bräcke Diakoni projektet genom att anpassa det till föräldrar som är nya i Sverige.