Utlysning av medel till civilsamhället för suicidpreventiva insatser i Västra Götaland under 2024

NSPH Västra Götaland har fått i uppdrag av Styrgrupp Handlingsplan psykisk hälsa och suicidprevention att fördela riktade medel inom området suicidprevention till föreningar/organisationer inom civilsamhället i Västra Götaland.

I uppdraget ansvarar vi för att utlysa dessa medel samt ta emot ansökningar och att i samråd med Styrgrupp psykisk hälsa besluta om vilka av de inkomna ansökningarna kommer att beviljas tilldelning av medel.

I underlaget (här kan du ladda ner det) finns tydlig information om vilken typ av aktiviteter/insatser medlen kan sökas för och vilka uppgifter som tydligt måste framgå i ansökan.

Ansökningsperioden är från och med 28 mars till och med 3 maj 2024. Beslut om tilldelning av medel sker i slutet av maj, med utbetalning i början av juni. Medlen ska användas under 2024.

Kontaktperson på NSPH Västra Götaland är verksamhetsansvarig Sonny Wåhlstedt.

E-post: sonny@nsphvastragotaland.se, telefon: 0704-59 9115

Ansökan mejlas till samma e-postadress.