Uttalande om Sahlgrenska Universitetssjukhusets sparförslag inom vuxenpsykiatrin

Under 2023 ska Sahlgrenska Universitetssjukhuset spara omkring 1,5 miljarder. Sjukhuset har bland annat ett antal sparförslag inom vuxenpsykiatrin, varav två av dessa är nedläggningar av Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal och Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom (PMU).

Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal är en av ett fåtal mottagningar i landet som erbjuder specialkompetens för patienter över 70 år. Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom är den enda av sitt slag i Västra Götaland.

NSPH Västra Götaland och Göteborgs medlemsföreningar vill tydligt säga ifrån till de förslag på nedstängningar av mottagningarna. Såhär uttalar sig Sonny Wåhlstedt, ordförande och verksamhetsansvarig för NSPH Västra Götaland och Göteborg:

– Nedstängningarna skulle drabba mer än 500 patienter som är i akut behov av specialistkompetens. I pengar är det inte mer än 20 miljoner i besparing om året, men som kommer att kosta samma region och kommuner ännu mer i andra kostnader. Vad kostar det inte att omorganisera denna nedskärning, då förslaget menar att personalen ska behållas men tryckas in på andra, redan överbelastade, kliniker? Vad blir då den verkliga skillnaden i kronor och ören? Hur många kommer att säga upp sig och därmed utarma en viktig specialistkompetens? Hur blir arbetsmiljön för personalen och vårdmiljön på en klinik där väggarna bågnar av trängseln från personal och patienter?

– Politiker och styrelse för den psykiatriska vården i Västra Götaland måste ta sitt ansvar för att de galopperande nedskärningar som pågår runt om i regionens psykiatriska verksamheter stoppas. En redan undernärd vårdorganisation måste tillföras de resurser som behövs i ett läge då psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till de stora sjukskrivningstalen, och de ofantliga kostnader detta genererar i lidande och pengar.

 

Brukarstyrda brukarrevisioner av mottagningarna visar goda resultat

NSPH Västra Götaland och Göteborg har genomfört brukarrevisioner både på Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal och på Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom (PMU). Resultaten visar goda helhetsintryck av båda mottagningarna, vilket också tyder på att nedläggningar av detta slag skulle slå hårt mot patienterna.

På Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom gjordes sju intervjuer. Mottagningen upplevs som ett föredöme i vården av utmattade. Personalens bemötande och kompetens får högt betyg av patienterna. Vårdens innehåll och den goda specialiserade kunskapen som finns om utmattning och rehabilitering upplevs som viktig för återhämtningen och återgången till arbete.

På Äldrepsykiatriska mottagningen gjordes 15 intervjuer. Många lyfter den stora kompetens och kunskap som finns om äldres situation och behov och som blir avgörande för hur vården upplevs och för möjligheten till ett så gott liv som möjligt. Patienterna beskriver att de blir stärkta av ett varmt, insiktsfullt och lyssnande bemötande. För många upplevs mottagningen som viktig för återhämtningen. Att vården blir sammanhållen från slutenvård till öppenvård lyfts som viktigt då de är beroende av varandra.

Här hittar du brukarrevisionsrapporterna.

 

Här kan du läsa mer om nyheten:

Sahlgrenskas sparförslag: Stäng ner två psykmottagningar | SVT Nyheter

Verksamhetschefen: ”Vi måste dra vårt strå till stacken” | SVT Nyheter

Två psykiatrimottagningar hotas med nedläggning när Sahlgrenska ska spara | GP (OBS, låst artikel)