Intervju med medarbetare

29 maj, 2020

På NSPHiG arbetar vi med många olika saker som på ett eller annat sätt syftar till att öka brukarinflytande och öppenheten kring psykisk ohälsa. Här får du bekanta dig med projekten och personerna som arbetar med dem. Först ut är Therese Möller som arbetar med Hjärnkoll i Västra Götaland.

 

Hej Therese!

Du arbetar i föreningen Hjärnkoll i Västra Götaland. Kan du börja med att berätta lite mer om Hjärnkoll?
Regeringen gav år 2009 Myndigheten för delaktighet och NSPH i uppdrag att minska stigmat kring psykisk ohälsa. Hjärnkolls roll blev att ändra negativa attityder och bryta fördomar. Själva ryggraden i uppdraget är att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, så kallade ambassadörer, möjliggör förändringen av negativa attityder. Under tiden gjordes undersökningar som visat att uppdraget haft positiv effekt.

År 2015 blev vi ett riksförbund och idag arbetar vi på liknade sätt som under kampanjtiden, med skillnaden att vi nu finns på många fler platser i landet. Arbetet med att öka kunskapen och öppenheten kring psykisk ohälsa behövs hela tiden!

 

Vi vill såklart veta mer om dig också. Hur länge har du arbetat med Hjärnkoll och vilken roll har du?
Jag blev Hjärnkollsambassadör 2013 och därefter samordnare för den regionala föreningen i Västra Götaland 2015.

 

Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag för dig?
Det är en svår fråga att svara på, då alla dagar ser väldigt olika ut. Men en dag kan handla om att rodda i föreläsningsuppdrag för ambassadörer, vilket innebär en hel del administrativa uppgifter, planering inför ett kommande event och samtidigt skriva på en rapport.

Jag är väl spindeln i nätet som sköter det mesta; det administrativa, uppsökande, kommunikationen utåt, sökande av bidrag, kontakten med ambassadörer och beställare av uppdrag, planeringen av events och planering av kampanjdagar. Det är ett väldigt roligt och varierat arbete.

 

Alla som är involverade i Hjärnkoll i Västra Götaland har egen erfarenhet av psykisk ohälsa – för egen del eller som anhörig. Vilka fördelar ser du med det?
Förståelsen och öppenheten som finns är oslagbar, men den egna erfarenheten är också den viktigaste resursen vi har för att arbeta med det vi gör. Att kunna förmedla hopp till någon som inte orkar mer – det är det största vi kan göra.

 

Har du något speciellt minne som du vill dela med dig av från din tid som samordnare för Hjärnkoll?
Jag har många fina minnen. De handlar främst om möten med personer som har delat med sig av sina svåra livssituationer i samband med att Hjärnkoll har verkat vid exempelvis mässor eller festivaler. Sedan blir jag alltid otroligt inspirerad när jag följer med mina ambassadörer på föreläsningsuppdrag och lyssnar på deras erfarenheter.

 

Covid-19 har fått många organisationer att behöva tänka om och tänka nytt gällande sina arbetssätt. Hur förhåller sig Hjärnkoll till den rådande situationen?
Vi fortsätter med arbetet att nå ut med ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa, men främst genom digitala vägar just nu. Vi digitaliserar föreläsningar, släpper kortfilmer med våra ambassadörer och försöker hitta alternativa vägar att nå vissa målgrupper.

Det är en otroligt omtumlande och svår situation, men som också gjort att vi fått tänka om och tänka nytt.

 

Sist, men inte minst, vad är det absolut bästa med att jobba inom Hjärnkoll?
Det är nog all positiv feedback vi får när vi har lyckats påverka, till exempel när människor som har tagit del av ambassadörernas föreläsningar säger att det verkligen betydde något för dem.

 

Therese Möller

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer