Välkomna till Forum UserInvolve!

04 april, 2022

Den 17 maj bjuder Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser, Umeå centrum för funktionshinderforskning och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa in till Forum UserInvolve.

Forum UserInvolve är en mötesplats för forskningsprogrammet UserInvolve som syftar till att undersöka och utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa. Läs mer om forskningsprogrammet här.

NSPH Västra Götaland har blivit utvalda att ingå i forskningsprogrammet med våra brukarrevisioner i kommunal verksamhet. Läs mer om NSPH Västra Götalands medverkan i forskningsupplägget här.

 

Välkomna till Forum UserInvolve!
Tema: Vad behövs för att brukarrevisioner ska bidra till förändring?
Tisdagen den 17 maj kl 13.00-15.00 arrangeras Forum UserInvolve digitalt (via Zoom).

Forum UserInvolve är en mötesplats för forskningsprogrammet UserInvolve, där vi presenterar forskningsresultat och diskuterar brukarinflytande på psykisk hälsa-området. På just det här forumet ska vi fokusera på brukarrevisioner.

En forskargrupp vid Umeå och Karlstads universitet har nyligen gjort en kartläggning där man har studerat vilka olika mönster som framträder i de brukarrevisioner som görs idag, med särskilt fokus på förhandlingar som kan uppstå i processen.

Under forumets första timme presenteras den aktuella studien och under den andra timmen öppnar vi för en dialog med alla närvarande. Den övergripande frågan blir då: Vad behövs för att brukarrevisioner ska leda till verklig förändring?

Du väljer själv om du vill delta under båda eller någon av forumets två delar. Anmälan skickas till userinvolve@umu.se. Vi skickar ut länken till forumet som en påminnelse några dagar i förväg.

Program:
Del 1: Presentation av och diskussion om pågående forskning
13.00-13.15: UserInvolve och Forum (Mårten Jansson, NSPH och Urban Markström, Umeå universitet)
Vad är på gång kring brukarrevision?

13.15-13.45: Presentation av studien: “User-Focused Monitoring as a Strategy for Involvement and Mental Health Service Development: An Analysis of Swedish Monitoring Reports” (Hilda Näslund, Umeå universitet)

Reflektion av brukarrevisor och beställare från verksamhetsområdet
(Elsa Kjellander, BRiU och Nina Sunnerfjell, Göteborgs stad)

13.45-14.00: Paus

Del 2: Gemensamma diskussioner om brukarrevision
14.00-14.40: Diskussioner i mindre grupper kring förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i brukarrevisionspraktiken

14.40-15.00: Gemensamma diskussioner och avslutande reflektioner

Funktionshinderenheten Östra Göteborgs arbete med resultatet från en brukarrevision

13 maj, 2022
Under våren 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Funktionshinderenheten Östra Göteborg (numera Funktionsstöd Myndighet Nordost Socialpsykiatri). Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Uppföljningen har varit givande för båda p ...
Läs mer

Hur går det med Webbutbildning i brukarinflytande?

02 maj, 2022
Arbetet med Webbutbildning i brukarinflytande är i sin slutfas och vi arbetar simultant med att planera inför implementeringen av utbildningen. – Webbutbildningens manus, intervjuer och animationer är färdigställda och vi fokuserar nu på att finjustera presentationen av materialet i det dig ...
Läs mer

GLAD VALBORG!

29 april, 2022
Månaderna flyger förbi och det är redan valborg och första maj. Vi skickar med en hälsning och hoppas på fint väder! ...
Läs mer