Välkomna till Forum UserInvolve!

04 april, 2022

Den 17 maj bjuder Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser, Umeå centrum för funktionshinderforskning och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa in till Forum UserInvolve.

Forum UserInvolve är en mötesplats för forskningsprogrammet UserInvolve som syftar till att undersöka och utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa. Läs mer om forskningsprogrammet här.

NSPH Västra Götaland har blivit utvalda att ingå i forskningsprogrammet med våra brukarrevisioner i kommunal verksamhet. Läs mer om NSPH Västra Götalands medverkan i forskningsupplägget här.

 

Välkomna till Forum UserInvolve!
Tema: Vad behövs för att brukarrevisioner ska bidra till förändring?
Tisdagen den 17 maj kl 13.00-15.00 arrangeras Forum UserInvolve digitalt (via Zoom).

Forum UserInvolve är en mötesplats för forskningsprogrammet UserInvolve, där vi presenterar forskningsresultat och diskuterar brukarinflytande på psykisk hälsa-området. På just det här forumet ska vi fokusera på brukarrevisioner.

En forskargrupp vid Umeå och Karlstads universitet har nyligen gjort en kartläggning där man har studerat vilka olika mönster som framträder i de brukarrevisioner som görs idag, med särskilt fokus på förhandlingar som kan uppstå i processen.

Under forumets första timme presenteras den aktuella studien och under den andra timmen öppnar vi för en dialog med alla närvarande. Den övergripande frågan blir då: Vad behövs för att brukarrevisioner ska leda till verklig förändring?

Du väljer själv om du vill delta under båda eller någon av forumets två delar. Anmälan skickas till userinvolve@umu.se. Vi skickar ut länken till forumet som en påminnelse några dagar i förväg.

Program:
Del 1: Presentation av och diskussion om pågående forskning
13.00-13.15: UserInvolve och Forum (Mårten Jansson, NSPH och Urban Markström, Umeå universitet)
Vad är på gång kring brukarrevision?

13.15-13.45: Presentation av studien: “User-Focused Monitoring as a Strategy for Involvement and Mental Health Service Development: An Analysis of Swedish Monitoring Reports” (Hilda Näslund, Umeå universitet)

Reflektion av brukarrevisor och beställare från verksamhetsområdet
(Elsa Kjellander, BRiU och Nina Sunnerfjell, Göteborgs stad)

13.45-14.00: Paus

Del 2: Gemensamma diskussioner om brukarrevision
14.00-14.40: Diskussioner i mindre grupper kring förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i brukarrevisionspraktiken

14.40-15.00: Gemensamma diskussioner och avslutande reflektioner

Inspirationskonferens: Att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

16 september, 2022
Den 20 oktober anordnar Bräcke diakoni och NSPH Västra Götaland och Göteborg en kostnadsfri digital inspirationskonferens kring att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Under dagen får du ta del av hur man kan stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Du får lyssna ti ...
Läs mer

Berghagavägens BmSS arbete med resultatet från en brukarrevision

12 september, 2022
Under hösten 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Berghagavägens boende med särskild service. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Berghagavägens BmSS har 12 lägenheter och hyresgästerna består av både kvinnor och män i å ...
Läs mer

Krönika av Björn Eklund

09 september, 2022
Imorgon, den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag vars syfte är att lyfta frågan om suicid och sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Björn Eklund arbetar på Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd har skrivit en text till ...
Läs mer