Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar!

Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig utveckling av metoder och aktiviteter för ökat brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Webbutbildningen riktar sig till såväl politiker, kommun, region och myndigheter som brukarorganisationer för att utveckla brukarinflytandet i nära samverkan mellan parterna.

– Webbutbildningen har tagits fram som ett komplement och en introduktion till Handbok i brukarinflytande. Den har ett ännu mer tillgängligt format med animationer, filmade intervjuer, gemensamma diskussionsfrågor och checklistor med uppgifter för att komma vidare i arbetet. Tanken är att webbutbildningens format i kombination med handboken ytterligare ska tydliggöra ett tillvägagångssätt för att skapa ett långsiktigt och systematiskt brukarinflytande, berättar en av projektets samordnare, Johanna Jaring.

Du hittar webbutbildningen här.

Innan du klickar dig vidare får du gärna titta på introduktionsfilmen till webbutbildningen som finns nedan. Du kan även läsa mer om utbildningen på Vårdsamverkan i Västra Götalands hemsida.

https://www.youtube.com/watch?v=ceRBWFv-jbE&t=1s