Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023

Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar!

Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig utveckling av metoder och aktiviteter för ökat brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Webbutbildningen riktar sig till såväl politiker, kommun, region och myndigheter som brukarorganisationer för att utveckla brukarinflytandet i nära samverkan mellan parterna.

– Webbutbildningen har tagits fram som ett komplement och en introduktion till Handbok i brukarinflytande. Den har ett ännu mer tillgängligt format med animationer, filmade intervjuer, gemensamma diskussionsfrågor och checklistor med uppgifter för att komma vidare i arbetet. Tanken är att webbutbildningens format i kombination med handboken ytterligare ska tydliggöra ett tillvägagångssätt för att skapa ett långsiktigt och systematiskt brukarinflytande, berättar en av projektets samordnare, Johanna Jaring.

Du hittar webbutbildningen här.

Innan du klickar dig vidare får du gärna titta på introduktionsfilmen till webbutbildningen som finns nedan. Du kan även läsa mer om utbildningen på Vårdsamverkan i Västra Götalands hemsida.

Artikelserie peer support: Jeanette bygger relationer utifrån sina erfarenheter av psykisk ohälsa

29 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016, men i och med en ökad efterfrågan utbildades fler under hösten 2022. I den sista delen av vår artikelserie om peer support ska vi be ...
Läs mer

Vill du arbeta extra som intervjuare till våra brukarrevisioner?

24 maj, 2023
NSPH Västra Götaland genomför årligen brukarstyrda brukarrevisioner. Nu söker vi dig som vill arbeta extra med att intervjua brukare i socialpsykiatriska verksamheter i Göteborgs Stad. Intervjuerna handlar om vad brukarna tycker är bra och mindre bra med stödet de får. Vem vi söker Vi s ...
Läs mer

Artikelserie peer support: Moni vill få igång samtal och nya perspektiv på psykisk ohälsa

15 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016. I och med en ökad efterfrågan utbildades nya ”peerar” under hösten 2022. En av av de nyutbildade peer supportrarna är Moni, som ...
Läs mer