Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023

Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar!

Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig utveckling av metoder och aktiviteter för ökat brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Webbutbildningen riktar sig till såväl politiker, kommun, region och myndigheter som brukarorganisationer för att utveckla brukarinflytandet i nära samverkan mellan parterna.

– Webbutbildningen har tagits fram som ett komplement och en introduktion till Handbok i brukarinflytande. Den har ett ännu mer tillgängligt format med animationer, filmade intervjuer, gemensamma diskussionsfrågor och checklistor med uppgifter för att komma vidare i arbetet. Tanken är att webbutbildningens format i kombination med handboken ytterligare ska tydliggöra ett tillvägagångssätt för att skapa ett långsiktigt och systematiskt brukarinflytande, berättar en av projektets samordnare, Johanna Jaring.

Du hittar webbutbildningen här.

Innan du klickar dig vidare får du gärna titta på introduktionsfilmen till webbutbildningen som finns nedan. Du kan även läsa mer om utbildningen på Vårdsamverkan i Västra Götalands hemsida.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer