WORLD MENTAL HEALTH DAY 2023

”Psykisk hälsa är en universell mänsklig rättighet” lyder temat för årets världsdag för psykisk hälsa. Vi har pratat med Agneta Persson, vår egna expert på mänskliga rättighetsperspektiv på psykisk (o)hälsa.

Hej Agneta! Årets tema handlar om att psykisk hälsa en universell mänsklig rättighet. Kan du förklara vad som menas med det?

– Alla människor föds med en rätt till bästa möjliga hälsa och den psykiska hälsan är något som berör alla, påverkar alla och gäller alla. Den psykiska och fysiska hälsan är samberoende och sammanflätade. Denna rätt till bästa möjliga psykiska hälsa är universell och gäller alltså alla, alltid och överallt. Ett gott psykiskt mående är inte något vi måste förtjäna utan detta är en rätt vi alla bär med oss genom hela vår livsresa.

Det är alltså ett oerhört viktigt tema att belysa, men inte bara just idag. Hur arbetar NSPH Västra Götaland med mänskliga rättighetsperspektiv på psykisk (o)hälsa?

– Vi här på NSPH Västra Götaland utgår från de mänskliga rättigheterna i allt vi gör egentligen, kanske ibland utan att tänka på det eller vara medveten om det. En av våra grundpelare är ju till exempel alla människors lika värde och värdighet, vilket också är en av grundpelarna för de mänskliga rättigheterna. Det beskrivs i portalparagrafen till den Universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

– Vi här på NSPH Västra Götaland kämpar varje dag för att lyfta och förstärka rösterna för en grupp människor med erfarenhet av psykisk ohälsa som ofta blir förbisedda, marginaliserade och diskriminerade. På detta sätt arbetar vi aktivt varje dag med att skydda, upprätthålla och främja de mänskliga rättigheterna.

– En konvention som vi särskilt lutar oss mot i det arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som särskilt skyddar gruppen människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. I den slås vår rätt till ett så gott mående som möjligt fast, men också vår oomstridda rätt till full delaktighet i vårt gemensamma samhälle.

– En ökad brukardelaktighet och ett stärkt brukarinflytande är en annan grundpelare i allt vårt arbete och genom detta förstärks ytterligare våra dagliga kopplingar till de mänskliga rättigheterna. Detta är något som stärker och guidar oss i våra aktiviteter och vårt arbete vare sig vi riktar oss mot individer, verksamheter eller mera mot systemen. Vi har bland annat tagit fram en folder som beskriver vilka rättigheter vi har i vården som blir en konkret hjälp för individen att navigera i systemen och stöden de söker. Här finns den.

Vi är många som engagerar oss inom området psykisk hälsa, men mer måste helt klart göras. Vad skulle du önska att vi, andra aktörer och samhället i stort fokuserar ännu mer på framöver?

– Jag skulle önska att vi alla kunde fokusera i stort och smått på att vi alla är just människor med vårt bagage och vår unika historia och våra goda egenskaper och skavanker.

– Det tycks som att samhället bara går fortare och fortare och det blir allt färre möjligheter att stanna upp och verkligen se och möta varandra just som människor och mänskliga. Jag tror att det är de genuina mötena där möjligheterna till läkning finns. Jag skulle också önska att vi var modiga nog i större grad, när tid finns eller görs, faktiskt stanna upp, möta varandra och prata på riktigt om hur vi har det med exempelvis vår psykiska hälsa. Att se och bekräfta varandra på detta sätt tror jag många skulle bli hjälpta av och stärkta och det skulle underlätta för oss att fortsätta resan mot ett bättre mående.

– Jag önskar slutligen att det stigma och den skam som är kopplat till psykisk ohälsa äntligen kunde lyftas bort med gemensamma krafter så att alla vi ses som just unika – olika, men lika värdefulla och med lika rättigheter.