Utbildningar

NSPH Västra Götaland och Göteborgs huvuduppdrag är att stärka brukarinflytande på olika nivåer. Ett sätt att göra det på kan vara genom en utbildning, föreläsning eller studiecirkel.

Arbetet med att stärka brukarinflytandet utgår från alla uppdrag och projekt som NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar med. Utbildningsinsatser sker därför riktat till flera nivåer. Vi utbildar på systemnivå (politiker och ledning), verksamhetsnivå (verksamhetschefer och personal) samt individnivå (brukare/personer med psykisk ohälsa och allmänhet).

Exempel på utbildningar och teman:

 • Brukarinflytande i praktiken
 • SIP (Samordnad Individuell Plan) ur ett brukar och -anhörigperspektiv
 • Delat beslutsfattande
 • Bemötande och förhållningssätt
 • Återhämtning ur ett brukarperspektiv
 • Brukarrevisorsutbildning
 • Studiecirkelledarutbildning

Om du är intresserad av en utbildning kan du kontakta oss för mer information så kan vi anpassa den efter era behov.

STUDIECIRKLAR

NSPH Västra Götaland och Göteborg erbjuder studiecirklar för brukare om rättigheter inom vården och i samhället. Lär mer om de olika studiecirklarna genom att klicka dig vidare nedan.

Kursen vänder sig till dig som lever med psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig eller närstående och som är nyfiken på samhället, på dig själv och på andra som upplevt psykisk ohälsa. Under studiecirkeln använder du din egen unika historia som främsta verktyg.

Kursinnehåll: 

 • Inledning, presentation och kursupplägg
 • Varför ska jag skriva min berättelse? Hur kommer jag igång med min berättelse?
 • Psykisk ohälsa i samhället. Diagnos – en befrielse eller en negativ stämpel?
 • Fördomar kring psykisk ohälsa
 • Bemötande
 • Stigmatisering vad innebär det?
 • Diskriminering
 • Återhämtning
 • Förlåtelse
 • Hur går vi vidare?
 • Avslutning

Detta är ett studiematerial framtaget för dig som vill kunna vara med att påverka ditt och andras liv. Kursen vänder sig till dig som är brukare, vill stärka din egen makt över ditt liv och hjälpa andra att få makt över sina liv genom att hålla i studiecirklar.

Kursinnehåll:

 • Grundutrustning för din egen makt
 • Drömma vilja, planera och testa
 • Nyttiga saker från a till ö
 • Hur går det sen?
 • Att gå vidare
 • Studiehandledning

 

 

 

 

Detta är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa. Det är ett material där samtal, övningar och diskussioner är i fokus. I studiematerialet får du en introduktion till diskrimineringslagstiftningen. Här finns tips om hur du kan gå till väga för att hävda din rätt om du upplever att du blivit orättvist behandlad. Materialet berör också vad vi tillsammans kan göra för att åstadkomma en positiv förändring.

Kursinnehåll:

 • Alla har vi rättigheter
 • Normer och makt
 •  Mänskliga rättigheter och konventioner
 •  Våra rättigheter – diskrimineringslagen
 •  Olika typer av diskriminering
 •  Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?
 •  Mobilisera och agera

 

 

 

Studiecirkel om hur du, genom att företräda andra, kan vara med och påverka vård och omsorg inom psykiatriområdet. Utbildningen är en förberedelse för en aktiv roll som medlem i en förening eller som representant i olika sammanhang. Vad innebär det att representera en organisation eller nätverk? Hur ska vi på bästa sätt samverka med andra?

Kursinnehåll:

 • Inflytande
 • Att representera
 • Möta, lyssna och tala
 • Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Diskussioner utifrån frågor i textboken
 • Metoder för inflytande
 • Driva egen verksamhet
 • Samarbete för förändring
 • Att arbeta med handlingsplaner