Aktivitetshusets Vänner

Aktivitetshusets Vänner är en ideell förening som vänder sig till personer med psykisk ohälsa och som är introducerade på Aktivitetshus Centrum.

Vår målsättning är att:

  • Bryta isolering och utanförskap
  • Främja medlemmarnas möjligheter till sociala, kulturella och intellektuella aktiviteter
  • Motverka intolerans, främlingsfientlighet, stigmatisering och fördomar gentemot människor med psykisk ohälsa
  • Verka för brukarinflytande i alla led

Vi samlokaliserar med Aktivitetshuset Centrum och kyrkan i Aktivitetshuset.

Besök vår hemsida för mer information.