Anhörig Göteborg

Anhörig Göteborg är en organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder eller diagnos hos den närstående – partner, barn, vän eller granne.

På våra möten träffar du andra som har liknande erfarenhet som du själv har. Vi erbjuder också föreläsningar som ger dig bättre kunskap om och förståelse för din närstående, vilket kan minska din oro och frustration.

Vår ambition är att påverka ansvariga politiker och myndigheter så att du som anhörig får allt stöd som du är berättigad till enligt den lagstiftning som finns inom området. Samtidigt verkar vi för att din närstående ska få en god vård och omsorg. För att stärka vår kompetens och styrka framför vi våra önskemål och synpunkter inom olika forum och nätverk.

Som medlem i Anhörig Göteborg blir du också medlem i Anhörigas Riksförbund. Riksförbundet stödjer de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att anhöriga ska få samma stöd och rättigheter över hela landet.

Besök vår hemsida för mer information.